corona-test

Coronavirus, hoe kwamen we eraan, hoe komen we ervan af?

Sinds begin 2020 is de wereld in de greep van het Coronavirus. Over de gehele planeet worden stevige maatregelen getroffen om besmettingen tegen te gaan, maar toch blijft het virus zich verspreiden en belanden mensen met ernstige klachten in ziekenhuizen of, erger, overlijden.

Wat is Corona precies?

Corona, of COVID-19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2 wat een Coronavirus is. Coronavirussen hebben gewoonlijk een dierlijke gastheer maar het is niet de eerste keer dat een dergelijk virus toch bij een mens terecht is gekomen. De meeste Coronavirussen veroorzaken slechts een milde verkoudheid.

Helaas zijn er ook Coronavirussen die bij mensen wél ernstige klachten veroorzaken. Eerder veroorzaakten SARS en MERS een flinke uitbraken. Bij SARS bleef de uitbraak beperkt tot China, MERS wist meerdere landen te bereiken. Toch waren ze beide niet zo ernstig als COVID-19.

Er zijn meerdere theorieën in omloop over hoe het virus bij de mens is terecht gekomen. Een markt in Wuhan, waar ,dieren verhandeld werden, werd als meest logische plek aangewezen. Toch zijn daar twijfels over gerezen. Tot op heden is het niet zeker hoe de eerste besmetting tot stand is gekomen.

De naam Corona komt van de vorm van het virus. Onder een elektronenmicroscoop is te zien dat dit virus een aparte vorm heeft. Het heeft uitsteeksels met aan het einde bolletjes. Met wat fantasie lijkt dit op een kroon. De Latijnse naam voor kroon is ‘corona’, en hier is het virus naar vernoemd.

Verspreiding

In december 2019 werd in Wuhan in China aan de bel getrokken wegens een serie ernstige, onverklaarbare longontstekingen. In januari 2020 werd het virus geïdentificeerd. Inmiddels was het virus op wereldreis, eerst in de omgeving van China, daarna ook in andere werelddelen.

Op 27 februari werd de eerste officiële Coronabesmetting in Nederland geregistreerd. Vanaf dat moment ging het rap en de maatregelen werden steeds verder aangescherpt. Er was nog weinig kennis over het nieuwe virus wat de situatie er niet eenvoudiger op maakte.

De symptomen

Wanneer mensen besmet raken met het Coronavirus kunnen er verschillende symptomen optreden. De meest voorkomende zijn (droge) hoest, koorts en vermoeidheid. Daarnaast wordt keelpijn, hoofdpijn, diarree, en verminderd reuk- of smaakvermogen genoemd.

Ernstigere symptomen zijn kortademigheid of ademhalingsproblemen, soms gepaard gaande met druk of pijn of de borst. Wanneer deze ernstige symptomen te gevaarlijk worden om thuis uit te zieken, kan er een ziekenhuisopname volgen.

De meeste mensen krijgen de ‘milde’ variant van de ziekte. Zeker jongere, gezonde, mensen hebben over het algemeen geen heel ernstige klachten. Ook het totaal ontbreken van symptomen komt voor. Hierdoor weten mensen soms niet dat ze besmet zijn, en kunnen zo ongemerkt anderen besmetten.

Testen

Om te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven werken, naar school gaan, op bezoek gaan bij kwetsbare personen, wordt er inmiddels uitgebreid getest bij symptomen, of wanneer iemand in contact is geweest met een besmet persoon.

Welke testen zijn er?

Iedereen zal inmiddels gehoord hebben van de PCR-test. Deze test wordt meestal gebruikt door de GGD op de verschillende testlocaties. Bij deze test wordt slijm uit neus en keel gehaald met een wattenstaafje. Deze swab wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium.

Naast de PCR-test zijn er ook verschillende sneltesten die, de naam zegt het al, sneller een uitslag geven. Als eerste zijn er de moleculaire sneltesten die, net als de PCR-test, genetisch materiaal van het coronavirus kunnen aantonen. Een voorbeeld hiervan is de LAMP-test.

Innovatieve sneltesten gebruiken nieuwe methodes, denk hierbij aan een ademtest waarbij de uitgeademde lucht wordt geanalyseerd. Voorbeelden van dit soort testen zijn SpiroNose, Breathomix en e-Nose. De LAMP-test en de SpiroNose worden ook door de GGD gebruikt.

Antigeen sneltesten detecteren antigenen, eiwitten, van het Coronavirus. Deze testen worden niet aangeboden door de GGD maar wel door enkele commerciële bureaus. De huidige visie is dat deze testen net iets minder betrouwbaar zijn dan de PCR-testen.

Antigeen sneltesten zijn minder gevoelig dan PCR-testen. Ze zijn ontworpen om antigenen in keel- of neusslijm te detecteren. Antigenen zijn de eiwitten van een virus die zorgen voor het opwekken van een afweerreactie van het lichaam.

Op het hoogtepunt van een besmetting, wanneer er dus veel antigenen te vinden zijn, werkt deze test goed. In het voorstadium, of aan het einde van een besmetting, kan het zo zijn dat de test een negatieve uitslag geeft terwijl de geteste persoon nog steeds besmettelijk is voor anderen.

Er zijn ook testen die gebruikt worden om in kaart te brengen hoeveel afweer mensen hebben tegen het Coronavirus. Dit zijn de serologische testen. Deze testen kunnen aantonen of iemand het virus al gehad heeft door te bepalen of het bloed van een persoon antistoffen bevat.

Een nieuw soort test is de blaastest, of ademtest. De persoon die getest wordt blaast, net als bij een alcoholcontrole, in een apparaat dat vervolgens bekijkt of er een bepaald soort moleculen aanwezig zijn. Na een positieve ademtest wordt nog wel een aanvullende andere test gedaan ter bevestiging.

De reden om toch een ademtest te doen is omdat een ademtest secuur genoeg is om een Coronabesmetting uit te sluiten. Het echt aantonen van een besmetting kan alleen gedaan worden met een PCR- of LAMP-test. Telefonisch een coronatest aanvragen kan via coronatest-aanvragen.nl.

Ontwikkelingen

Toen bleek dat het Coronavirus een pandemie veroorzaakte begon de wereldwijde race om het vaccin. Inmiddels zijn er meerdere vaccins ontwikkeld in verschillende landen en werelddelen. Het land dat als eerste een Corona vaccin registreerde was Rusland.

De Russen hadden flink haast gemaakt met het nieuwe vaccin. Voor het testen werden militairen ingezet. Het vaccin kreeg de naam Spoetnik V. Spoetnik I was een Russische kunstmaan (de eerste satelliet) die in 1957 in een baan rond de aarde werd gebracht. Een symbolische naam dus.

Niet ieder land maakt gebruik van dezelfde vaccins en de meeste landen kopen meerdere soorten in. De vaccins worden voor goedkeuring door onder andere het Europees Medicijn Agentschap en landelijke controlerende partijen bekeken. Ze bekijken onder andere de testdata van de fabrikanten.

De UK maakte gebruik van haar ‘Brexit’ en keurde als eerste westerse land het Pfizer vaccin goed. Zij begonnen in december 2020 al meteen voortvarend te vaccineren. Ook AstraZeneca werd daar vlot goedgekeurd.

Van de landen in de EU waren Duitsland, Slowakije en Hongarije eind december 2020 de eerste landen die begonnen met de vaccinaties. Andere landen volgden als snel. Nederland liep wat achter en hier werd de eerste prik gezet op 6 januari 2021.

In Nederland wordt gevaccineerd met verschillende soorten vaccins. De vaccins zijn in te delen in twee groepen, namelijk de ‘traditionele vaccins’ en de mRNA vaccins. Mensen in Nederland kunnen niet zelf kiezen welk vaccin ze krijgen, er is een keuze gemaakt gebaseerd op meerdere factoren.

Er zijn vier vaccins goedgekeurd voor gebruik, het gaat om BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. De eerste twee zijn mRNA, de laatste twee zijn ‘traditionele’ vaccins die op een soortgelijke wijze als de jaarlijkse griepprikken werken.

Op basis van adviezen, ook uit het buitenland, is ervoor gekozen om de meest kwetsbare groepen mensen te vaccineren met BioNTeck/Pfizer. De overige groepen krijgen in principe AstraZeneca of het Janssen vaccin tenzij er nog andere, nieuwe vaccins op de markt komen die ook ingezet worden.

Vaccins zijn er op gericht om uw lichaam aan te zetten tot het maken van antistoffen. Dit kan alleen als het in aanraking komt met (een deel) van het virus. Bij nieuw contact herkent uw lichaam het virus en reageert door nieuwe antistoffen te produceren waardoor u niet meer ziek wordt.

De mRNA vaccins

Het mRNA vaccin van BioNTeck/Pfizer brengt via minuscule vetbolletjes een klein stukje genetische code van het Coronavirus binnen in het lichaam. Een ander woord voor genetische code is mRNA. Hierop wordt een bij het Coronavirus behorend eiwit geproduceerd, het spike- eiwit.

Op het moment dat uw lichaam dit eiwit registreert begint het onmiddellijk antistoffen aan te maken. Uit testen blijkt dat deze vaccinatie een 95% beschermingsgraad heeft. Om dit percentage te bereiken zijn er van dit vaccin twee prikken nodig.

Het mRNA vaccin van Moderna werkt op soortgelijke wijze als Pfizer, de beschermingsgraad is vergelijkbaar en ook van dit vaccin ontvangt u twee prikken. Het grootste verschil is dat Moderna ‘gewoon’ in de koelkast bewaard kan worden en dus handiger te distribueren is.

De ‘traditionele’ vaccins

Het AstraZeneca vaccin is een vectorvaccin waarbij gebruik gemaakt wordt van een adenovirus. Een adenovirus is een niet schadelijk verkoudheidsvirus. Aan dit virus wordt een heel klein stukje genetische code van het coronavirus toegevoegd en het is dan drager van het spike-eiwit van Corona.

Op dat moment heet het adenovirus met spike-eiwit een vector. De vector kan u niet ziek maken of zichzelf vermenigvuldigen maar geeft wel het signaal aan uw afweersysteem om antistoffen aan te maken.

De beschermingsgraad van het AstraZeneca vaccin is iets lager dan dat van Pfizer of Moderna. Het ligt rond de 60%. Ook van dit vaccin heeft u twee prikken nodig om het percentage van de beschermingsgraad te bereiken.

Het Janssen vaccin werkt op dezelfde wijze als het AstraZeneca vaccin. De beschermingsgraad van dit vaccin is 67%. Het voordeel hier is dat u maar één keer een prik hoeft te halen.

Wanneer geen vaccin?

Omdat de gehele wereld met smart zat te wachten op de vaccins zijn ze getest op de doelgroepen die het meest voor de hand liggen. Er zijn echter nog niet voldoende testresultaten beschikbaar om te zeggen dat de vaccins voor iedereen helemaal veilig zijn.

Zwangere vrouwen en kinderen komen voorlopig niet in aanmerking voor vaccins om dat er onvoldoende informatie beschikbaar is. Sommige landen vaccineren jongeren van boven de zestien jaar, in Nederland is gekozen voor een ondergrens van achttien jaar.

Mutaties

Net als andere virussen heeft het Coronavirus de capaciteit tot muteren. De genetische code van een virus verandert zodra het virus muteert. Een virus is geen levend, denkend wezen, maar slechts een mini stukje genetisch materiaal met proteïnen (eiwitten) eromheen.

Virussen kunnen niet ‘op zichzelf’ leven, ze hebben gastcellen nodig. Een virus infiltreert als het ware gezonde cellen en steelt daar hun functie. Ons lichaam is hier niet blij mee natuurlijk en gaat meteen in de verdediging door antistoffen te maken om het virus te verslaan.

Zodra dat gelukt is blijft de strategie (de antistoffen dus) in het geheugen hangen voor gebruik op een later tijdsstip. Om bestaansrecht te hebben moeten virussen dus zoveel mogelijk besmettingen voor elkaar krijgen. Daarvoor heeft het een aantal eigenschappen nodig.

Eén van die eigenschappen is dat het zich zo snel mogelijk moet kunnen vermenigvuldigen, en bij iedere verandering kan het virus muteren met als doel zo veel en effectief mogelijk, zo veel mogelijk mensen besmetten. De winnende variant is de mutatie die dit het beste doet.

Dat zien we bijvoorbeeld bij de Britse variant. Deze mutatie kan zich, door een verandering in het spike-eiwit, plots een stuk beter hechten aan de menselijke cellen. Daardoor is deze variant veel besmettelijker dan het originele coronavirus.

De vaccins die nu in Nederland gegeven worden zijn in principe geschikt om te beschermen tegen de bekende mutaties. De fabrikanten houden een oogje in het zeil voor het geval er weer een nieuwe variant van het virus komt. Zij passen zo nodig hun vaccins weer aan op de nieuwe situatie.

Bijwerkingen

Vaccins kunnen bijwerkingen veroorzaken die bij de één sterker aanwezig zullen zijn dan bij de ander. Meestal gaat het om hoofdpijn, spierpijn, pijn op de plek van de prik of misselijkheid. Ook koorts kan voorkomen. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en dienen altijd gemeld te worden bij een arts.

De toekomst

Natuurlijk hoopt iedereen dat met de komst van de vaccins, en de vaart die landen zetten achter de vaccinaties, het Coronatijdperk snel afgelopen is. De anderhalve meter maatschappij begint wat scheurtjes te vertonen en mensen op te breken. Vooral bedrijven en (sport)verenigingen hebben het financieel steeds zwaarder. SponsorKliks zou hier trouwens mee kunnen helpen.

Het goede nieuws is dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder mensen ziek worden en elkaar besmetten. Toch zijn we nog niet helemaal van alles af, ook niet met alle vaccinaties. Onderzoeken suggereren dat ook gevaccineerden het virus nog ongemerkt kunnen overdragen.

Toch zal er langzaamaan een dalende trend in de besmettingen komen, het Coronavirus zal minder voedingsbodem hebben om zich te vermeerderen, en zal uiteindelijk geen groot gevaar voor de volksgezondheid meer opleveren. Wie kijk daar nou niet naar uit!

De mogelijkheden van sponsoring en donaties

Op het gebied van sponsoring en schenken aan goede doelen bestaat een breed scala aan mogelijkheden om vrijwillig geld of middelen ter beschikking te stellen, ter ontplooiing van initiatieven voor het publieke welzijn. Schenkingen met een maatschappelijke doelstelling, met of zonder de verwachting van een tegenprestatie. Deze verschillende vormen van sociale betrokkenheid kunnen op allerlei terreinen worden ingezet, zowel lokaal, nationaal als internationaal, in diverse sectoren van cultuur, zorg, sport en onderwijs.

 

Een onmisbaar fenomeen

Schenkingen en sponsoring zijn zowel voor de goededoelen-organisaties als de sponsors een onmisbaar fenomeen in de samenleving geworden. Met name het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke initiatieven in ruil voor reclame en/of een beter imago, betekent een win-win situatie voor beide partijen.

Maar zelfs zonder tegenprestatie kan sponseren of schenken aan goede doelen bedrijven veel opleveren. Niet alleen de wetenschap daarmee onderdeel te zijn van een betere wereld, maar daarnaast levert het elan van solidariteit en betrokkenheid vaak een verbeterd imago op voor betrokken organisaties. Sponsoring geeft een merk een boost, doordat het als toegankelijker en sympathieker wordt beoordeeld. Uiteraard heeft elke vorm van schenken zijn eigen regels en voorwaarden, die wij hieronder voor u op een rijtje hebben gezet.

 

Sponsoring

Sponsoring geldt als onderdeel van de marketingcommunicatie-instrumenten, een vorm van financiering die in het huidige zakenleven niet meer weg te denken is. Sponsoring, waarbij een particulier of organisatie als geldschieter fungeert om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken, is een zakelijke investering in ruil voor promotie.

Veel sport- en culturele evenementen, zoals concerten, tentoonstellingen en festivals kunnen immers vaak alleen gerealiseerd worden door de participatie van sponsors, die daarmee een tweeledig doel dienen: door het steunen van sociale, vaak breed gedragen initiatieven, genereert de sponsor exposure (zichtbaarheid) voor het bedrijf of merk. Hoe meer publiciteit, hoe meer mensen van de doelgroep worden bereikt, en hoe doeltreffender de sponsoring is.

Daarmee wordt positieve aandacht gecreëerd, wat de sponsor een positieve input op het imago van de organisatie oplevert. Een win-win situatie voor beide partijen dus. Zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie.

 

Diverse soorten sponsering

Er zijn verschillende soorten sponsoring te onderscheiden, zoals kunst- en cultuursponsoring, sponsering van entertainment, evenementen, media of programma’s of wetenschappelijke sponsoring. De meest voorkomende vorm van sponsering is echter de sportsponsering, doordat het vanwege de grote publieke belangstelling steeds meer als een belangrijk communicatiemedium wordt gezien. Daarbij worden vaak bekende sporticonen ingezet om producten te promoten.

Naast de verschillende soorten zijn er ook diverse vormen te onderscheiden. Zo is de meest voorkomende vorm van sponsoring nog altijd geldelijke steun in ruil voor reclame en exposure (zoals naamsvermelding op website of sport- en werktenue.) Maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar, zoals bijvoorbeeld sponsoring in natura, waarbij materialen, producten of voeding worden verstrekt.

 

Stijgende cijfers in de sportsponsering

De groei die de sportsponsering doormaakt, vertolkt zich in alsmaar stijgende cijfers. Van een totaalbedrag van ruim 400 miljoen gulden in 1990 steeg dit bedrag naar ca. 760 miljoen euro in 2019, aldus publicaties in de SponsorMonitor.

Daarmee liep de groei in Nederland parallel aan de wereldwijde stijging in sportsponsoring, die volgens recent onderzoek inmiddels ca. $ 48 miljard bedraagt. En met een marktaandeel van bijna 60% is sportsponsoring het terrein waar veruit de meeste sponsorgelden in om gaan.

Daarbij is ook de verscheidenheid in sponsoren toegenomen: voor een steeds bredere groep van organisaties lijkt sponsoring een lucratief communicatiemiddel te zijn, met name door de opmerkelijke verhalen van sporters.

 

Sponsoren, een slimme beslissing?

Voor u besluit een evenement te gaan sponsoren, bepaalt u eerst waaróm u wilt sponsoren, en wat u ermee wilt bereiken. Wat levert het op en wat zijn de fiscale voordelen? Uiteraard spelen die commerciële overwegingen mee, maar ook het tonen van maatschappelijke betrokkenheid is een goede motivator om lokale of goede doelen te sponsoren.

Niet alleen voor grote organisaties, sponsoring kan ook op kleine schaal plaatsvinden, er zijn genoeg kleine of grotere lokale initiatieven. Denk aan advertenties of bedrijfslogo in een programmaboekje, of uw bedrijfsnaam in social media of in een lokale krant. Reclame-uitingen die voor extra zichtbaarheid zorgen.

Met sponsoring werkt u aan het vergroten van naam- of merkbekendheid, het leggen van contacten met relaties en het genereren van een stukje extra omzet. Daarnaast is het ook fiscaal aantrekkelijk. Zakelijke sponsoring, in ruil voor publiciteit, is 100% aftrekbaar.

 

Donaties

Een andere vorm van sponsoring in sociale en culturele projecten zijn donaties. Schenkingen. Geld geven zonder de verwachting van een tegenprestatie. Een populaire vorm van doneren is geld geven in relatie tot het leveren van een sportieve prestatie.

Zo hebben zowel de sporter én de geldgever het gevoel de wereld iets beter te maken door iets terug te geven aan de samenleving. Maar dat kan in allerlei vormen. Zo geven veel mensen graag iets voor een goed doel, door geld in de collectebus te gooien of een bedrag over te maken bij een actie op de televisie.

Anderen kiezen een speciaal doel, zoals Kika of het Kankerfonds en steunen dat op een structurele basis, via een donatie, een overschrijving per bank, of een (telefonische) machtiging. Daarnaast is het mogelijk gericht aan een specifiek project te doneren. Banken en goede doelen-organisaties hebben heldere afspraken gemaakt over het betalingsverkeer, om donateurs niet onnodig te hinderen bij het financieel steunen van een goed doel.

 

Collecte

Ook een collecte is een manier om goede doelen te steunen. Een geldinzamelingsactie voor een van de tientallen organisaties, waarvoor vrijwilligers met een collectebus geld inzamelen. Want geld in een collectebus doen is een persoonlijke en populaire manier om geld te geven.

Met name door de anonimiteit, de snelheid en de eenvoud van de gift én doordat het een incidenteel karakter heeft. Daarbij is cash geld nog steeds onmisbaar, al is dit, mede uit veiligheidsoverwegingen, de laatste jaren minder in trek. Daardoor is contactloos betalen met bankpas of mobiele telefoon steeds meer in opkomst.

Want pinnen is een makkelijke, anonieme én veilige manier van geven in de collectebus. Tezamen halen de grote bekende goede doelen jaarlijks met collectes zo’n 35 miljoen euro op. Om oplichterij te voorkomen is voor een collecte echter wel een vergunning vereist van de gemeente.

 

Goede doelen

De meeste goede doelen-organisaties zijn ingeschreven als stichting, een wettelijke structuur voor organisaties zonder winstbejag. Het exacte aantal goede doelen-organisaties in Nederland is niet bekend, maar volgens de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) zijn er bij de fiscus ca. 18.000 instellingen geregistreerd. Deze hanteren verschillende vormen van fondsenwerving, tegenwoordig vaak geleid door een professioneel opgezette organisatie.

De meest gebruikte geldinzamelacties zijn:
• Reclame maken voor het binnenhalen van giften
• Het grootschalig versturen van mail- of postberichten met verzoeken om geld
• Collectes
• Telefonische of huis-aan-huis werving van periodieke donateurs:
• Loterijen
• Verkopen ten bate van het goede doel, zoals kinderpostzegels
• Internetadvertenties, reclamebanners en online-collectes
• Legaten of schenkingen via een erfenis
• Subsidie of sponsorgelden

 

Filantropie

Filantropie, een woord dat vooral geassocieerd wordt met naastenliefde en het vergroten van de levenskwaliteit van mensen. Filantropie komt neer op het mogelijk maken van initiatieven voor het publieke welzijn, en het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen.

Oftewel: het vrijwillig ter beschikking stellen van geld, goederen en tijd, om goede doelen te steunen. Geven aan goede doelen. Met uw vermogen een positief verschil maken in het welzijn van anderen is een prachtig initiatief. Maar als u zich wilt inzetten voor het maatschappelijk doel, is verstandig om eerst voor uzelf te bepalen wat u met uw gift wilt bereiken. Waarom en wat wilt u schenken en aan wie? In zo’n geval kan een donatieplan uitkomst bieden.

Het kan u helpen meer voldoening uit uw schenkingen te halen én tegelijk meer resultaat te boeken. Bovendien wordt daarin duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen van schenken, en wat de fiscale consequenties daarvan zijn.

 

Een positief verschil maken

Door als particulier geld te schenken aan goede doelen, zorgt u niet alleen voor een betere wereld, maar u helpt bovendien de economie aan de praat te houden. Een broodnodige voorwaarde voor economische groei, zeker nu, in tijden van pandemie. Gelukkig heeft Nederland de beschikking over geld dat buiten de overheid om gaat, gelden met een maatschappelijk doel, dat bijeengebracht wordt door bedrijven en particulieren.

Nu de markt het zwaar heeft vanwege de lockdown, kijken we naar de overheid. Maar er is meer nodig. Gelukkig worden er ook filantropische initiatieven ontplooid om geld op te halen. Want dat is Nederland! Ons land is met een grote sector filantropie rijk aan organisaties die geld werven, en een groeiend aantal vermogensfondsen en charitatieve instellingen.

Als het gaat om internationale ranking van gulle gevers en vrijwilligerswerk, staat Nederland nog altijd aan de top. Zo worden voedselbanken gesteund door diverse goede doelen zoals het Oranjefonds en het Rode Kruis. Al die fondsen tezamen zorgen ervoor dat Nederland oog blijft hebben voor de mens en het publieke welzijn. Om niet verloren te laten gaan wat met zoveel zorg is opgebouwd.

 


Beoordelingen, Voetbal

Meer dan 3,5 miljard mensen op de wereld zijn fan van voetbal, waardoor het de meest populaire sport op aarde is. Iedereen kan voetballen en dit prachtige spel kan ook overal worden gespeeld. Voetballen is een geweldige manier voor mensen die
op zoek om een paar calorieën te verliezen of om plezier te hebben. Dus of je nu profvoetballer wilt worden of gewoon wilt genieten als amateurvoetballer, je hebt gewoon een goed paar voetbalschoenen nodig. De beste voetbalschoenen helpen je spel enorm te verbeteren waardoor je gemakkelijker kunt draaien, dribbelen en natuurlijk scoren. Voetbalschoenen voorkomen het wegglijden dat vaak wordt geassocieerd met het dragen van slechte voetbalschoenen. Daarom hebben merken speciale voetbalschoenen ontworpen voor voetbalspelers zoals Lionel Messi en Christiano Ronaldo. Die schoenen zijn exact afgestemd op hune specifieke speelstijl. Naast dat dit het spel optimaliseert, bieden de beste voetbalschoenen verbeterde stabiliteit, snelheid en prestaties. Als je je spel naar een hoger niveau wilt brengen, bekijk dan de tien beste voetbalschoenen van 2021.

Functies om te overwegen in goede voetbalschoenen

Schoenplaatjes zijn uitsteeksels aan de onderkant van je schoen en bieden de nodige grip bij het voetballen. Ondanks de staat van het veld waarop u speelt, bieden voetbalschoenen u de beste tractie. Bij het zoeken naar
een voetbalschoen, overweeg de vorm en stijl van de schoenplaatjes. Dit heeft een grote invloed op je stabiliteit op het veld en hoe je speelt. Je moet ook rekening houden met de materialen die zijn gebruikt om de schoenplaatjes te maken en het soort
van het oppervlak waarop je gaat spelen. Hier zijn enkele van de functies waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar voetbalschoenen.

Merk

Veel concurrerende merken in de wereld van voetbal maken en verkopen voetbalschoenen. Bij het zoeken naar de beste voetbalschoenen moet u rekening houden met het merk met een bestaande reputatie. Beroemde merken zoals Adidas en Nike zijn geweest
lang voetbalschoenen verkopen. Ze hebben onderzoek gedaan en produceren daarom enkele van de beste schoenplaten op de markt die worden gebruikt door beroemde professionele voetballers zoals Messi en Ronaldo. U kunt echter altijd een ander merk kiezen
als het beter bij u past.

Materialen

Voetbalschoenen zijn vervaardigd uit verschillende materialen. Ze werden voorheen vervaardigd met K-leer of kangoeroeleer. Het gebruik van leer bij het maken van schoenplaatjes is sindsdien verlaten voor synthetische materialen.
Bij voetbal gaat het om hardlopen en schoenen van leer zijn zwaar. Geen enkele speler wil dat zijn voeten worden verzwaard door zware schoenen.

Synthetisch materiaal biedt dezelfde waterdichtheid die kenmerkend is voor leren laarzen, maar is lichter. Voetbalschoenen gemaakt van synthetisch materiaal zijn dunner, lichter en zeer betaalbaar. Ze zijn ook zeer ademend en duurzaam
waardoor ze behoorlijk populair zijn bij spelers. Merken als Adidas en Nike hebben het gebruik van dit materiaal overgenomen bij de productie van hoogwaardige schoenen.

Buitenzool

Op het speelveld bevat de zool van de voetbalschoen de sleutel tot de prestaties en stabiliteit van een speler. De buitenzool is de onderkant van de schoen waar noppen aan vast zitten. Anders dan in het verleden waar studs in de
voetbalschoen, ze zijn nu gegoten in het ontwerp van de schoen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk meer comfort en betere grip bieden. Sommige schoenen gebruiken nog steeds metalen noppen op de uiteinden, terwijl de meeste voetbalschoenen tegenwoordig rubberen noppen gebruiken.

Het type ondergrond waarop je speelt, bepaalt het type buitenzool voor je voetbalschoen. Bovendien bepaalt de speelpositie de configuratie van de noppen. Bepaalde configuraties maken snelle runs mogelijk, andere
biedt stevige grip waardoor je de bal gemakkelijk kunt controleren.

Flexibiliteit

Er worden tegenwoordig maar heel weinig voetbalschoenen van leer gemaakt, omdat leren laarzen niet zo flexibel zijn als die van synthetische materialen. Er is veel draaien, draaien en buigen van de voet bij het voetballen. De
voetbalschoenen moeten flexibel genoeg zijn om je door het spel van 90 minuten te helpen. Je speelstijl en het spel zullen eronder lijden als de voetbalschoenen niet flexibel genoeg zijn.

Schok absorbtie

Uw voeten en hielen worden zwaar belast tijdens het voetballen door het rennen, joggen en sprinten over het voetbalveld. De hoeveelheid spanning zal niet veel variëren, afhankelijk van de grond, maar zal meer zwaar zijn
grond. Om de belasting van de voeten te verminderen, heb je voetbalschoenen nodig die schokken goed kunnen absorberen. Schokabsorptie helpt ook om letsel aan de voeten te voorkomen, waardoor u mogelijk geen effectieve speler kunt worden.

Controle en nauwkeurigheid

Elke voetballer weet hoe belangrijk het is om een goede controle en nauwkeurigheid van de bal te hebben. De controle van een speler over de bal en de nauwkeurigheid van het netten in een klassiek doel hangt af van het type voetbalschoenen dat ze aantrekken.
Ondanks de positie die je speelt in het veld, zou je in staat moeten zijn om een pass te ontvangen en goede passes te geven naar je teamgenoten. De beste voetbalschoenen helpen u hierbij, anders zult u zich neerleggen bij het zitten
wedstrijden.

Torsie

Tijdens het voetballen moet je op elk moment kunnen draaien, om een aanval op te zetten of om achterover te vallen en je positie te verdedigen. Torsion verwijst naar hoe gemakkelijk de voetbalschoenen het voor u maken om dit te doen. De beste voetbalschoenen
zal niet vangen in de grasmat van het gras, maar geeft je net genoeg momentum om een dubbeltje aan te zetten. Als uw voetbalschoenen dit niet bieden, wordt u misschien de grap in het hele team. Alle voetballers weten hoe irritant een
holle oor kan zijn. Daarom zal het krijgen van de beste voetbalschoenen je uit alle pijnlijke situaties redden.

De beste voetbalschoenen van 2020


1.
Adidas Performance World Cup voetbalschoenen


Waarom we het leuk vinden: De Adidas Performance Copa Mundial is een legendarisch paar voetbalschoenen met een klassiek zwart ontwerp aangevuld met een duurzame buitenzool die hem perfect maakt voor natuurlijke ondergronden.Beoordeling van de redacteur:

Merk

De Performance Copa Mundial voetbalschoenen van Adidas zijn uitgebracht in 1979 en speciaal ontworpen voor gebruik tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 1982. Deze schoenen hebben door de jaren heen veranderingen ondergaan om gelijke tred te houden met nieuwe technologie. Veel
geweldige voetballers zoals Diego Maradona en Pele hebben deze schoen gedragen. Het zal geweldige herinneringen oproepen aan de jaren ’80, toen legendarische spelers als Maradona en Pele nog speelden.

Materialen en constructie

Deze voetbalschoen is gemaakt van K-leer met een synthetische voering. Dit voegt comfort toe en biedt extra ondersteuning aan de speler. De voetbalschoen heeft extra leren steunen bij de hiel om niet alleen stabiliteit te geven, maar ook
ook duurzaamheid. Het materiaal dat wordt gebruikt om de schoen te maken, vormt zich naar je voet om je de perfecte pasvorm te geven die je een geweldige aanraking en gevoel geeft voor ultieme controle over de bal. Je voeten blijven de hele tijd koel en droog
spel omdat de gebruikte synthetische voering sneldrogend is. Je kunt de schoen dragen zoals je wilt, afhankelijk van je voorkeuren vanwege de lange tong. Voor comfort en flexibiliteit is het bovenwerk van de schoen gemaakt van premium K-leer.

Comfort / pasvorm

De schoen past uitstekend op de voet van de speler en heeft geen inloopperiode nodig. Het K-leer vormt zich naar je voet vanaf de eerste keer dat je het opzet. Sommige gebruikers hebben echter geklaagd dat de schoenen een slechte maat hebben
waardoor ze groot worden. Daarom moet u bij het kiezen van een maat een halve maat kleiner kiezen dan uw gebruikelijke schoenmaat.

Buitenzool & Binnenzool

De voetbalschoen wordt geleverd met een gestanste EVA-binnenzool die lichtgewicht en duurzaam is. Het biedt optimaal comfort voor de speler en zorgt ervoor dat hij de hele 90 minuten kan spelen. De direct geïnjecteerde buitenzool met dubbele dichtheid zorgt daarvoor
de speler krijgt de beste tractie en stabiliteit op stevige ondergronden. Bovendien is het comfortabel en heeft het een geweldige pasvorm.

Voordelen
 • De lichtgewicht en duurzame gestanste EVA-binnenzool zorgt voor comfort.
 • Er is geen inloopperiode voor nodig omdat het perfect past.
 • De voetbalschoen biedt uitstekende grip tijdens het spelen.
 • De schoenen zijn gemaakt om op een stevige ondergrond te spelen.
 • Het heeft een perfecte pasvorm en biedt stabiliteit op een stevige natuurlijke ondergrond.
Nadelen
 • Sommige gebruikers hebben geklaagd dat de schoenen groot vallen vanwege een vreselijke maatvoering.


2.
Nike Hypervenom Phantom III dynamische voetbalschoenen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De Hypervenom Phantom III dynamische voetbalschoen maakt gebruik van een volledig Flyknit-bovenwerk en de meeste voetballers vinden het erg comfortabel.Beoordeling van de redacteur:

Merk

Nike is een merk dat verbonden is met enkele van de beste atleten in verschillende sporten, waaronder voetbal. Nike heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen van voetbalschoenen en zal u een constructie bieden die helpt bij het verbeteren
uw prestaties op het veld. Ondanks dat het vrij duur is, is de Nike Hypervenom Phantom III voor heren een van de beste voetbalschoenen op de markt. U krijgt waar voor uw geld met deze voetbalschoen.

Materialen en constructie

Met deze voetbalschoen van Nike kun je de bal gemakkelijk met grote nauwkeurigheid besturen. Dit komt door de tongloze constructie die is ontworpen om naden bijna te elimineren. De schoen is gemaakt om geweldig te bieden
ondersteuning, ademend vermogen en stretch met een Flyknit-bovenwerk. Het biedt een nieuwe mate van laterale lockdown die helpt om uw voet veilig in de schoen te houden. Dit wordt ondersteund door het door Flyknit geconstrueerde bovenwerk en Flywire-kabels.

Halsband

De Nike Hypervenom Phantom III heeft een kraag die op maat is gemaakt voor meer stretch. Het biedt uitzonderlijke ondersteuning en het geribbelde gebreide gebied is ontworpen om aan de bovenkant strak te zijn. Desondanks biedt het nog steeds geweldig
wendbaarheid en ondersteuning van de enkels. Je oefent ook geen druk uit op je achillespees met de kraag van deze schoen.

Binnenzool & Buitenzool

Deze voetbalschoen van Nike heeft inlegzolen die zijn ontworpen om de speler optimaal comfort te bieden. Het is voorzien van schuimrubberen pads die de impact van de bal verzachten, waardoor je een geweldige touch en feel krijgt. De inlegzolen zijn ook ingenieurs met een hybride
plaat die buigt voor gemakkelijke bewegingen en krachtige slagen. De binnenzool zorgt voor comfort en ondersteuning tijdens het spel.

De buitenzool is ontworpen om de speler de beste tractie op ferme grond te geven. De chevron en het zeshoekige ontwerp van de noppen zorgen voor een geweldige beweging van de voet en behendigheid bij het aanvallen.

Comfort / pasvorm

Je krijgt een geweldige pasvorm met de Hypervenom Phantom III Dynamic Cleats vanwege de Flywire kabels die om je middenvoet wikkelen. Uw voet blijft te allen tijde stabiel en veilig in de schoen dankzij de uitstekende laterale
Lockdown. De dynamische pasvorm van de schoen biedt je de beste enkelbeweging en ondersteuning. Bovendien is er geen inlooptijd op deze NIKE-schoenplaten.

Voordelen
 • Het is zeer comfortabel om te dragen, zelfs vanuit de doos.
 • Inbreken is gemakkelijk.
 • De dynamische fit kraag is comfortabel.
 • Het biedt uitstekende tractie en grip.
 • Het beschikt over ACC-technologie die zorgt voor controle in zowel natte als droge omstandigheden.
 • Sommige gebruikers zijn het erover eens dat deze voetbalschoen de juiste maat heeft.
Nadelen
 • Sommige gebruikers hebben geklaagd dat de voetbalschoen eraf begint te vallen na enkele maanden gebruik.
 • Deze voetbalschoen is vrij duur.


3.
Adidas Nemeziz Messi 17.3 FG voetbalschoen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De Adidas Nemeziz Messi voetbalschoen voor heren biedt een goede maar comfortabele pasvorm. De technologie van de buitenzool van de voetbalschoen, vernoemd naar Lionel Messi, is geïnspireerd op zijn speelstijl.Beoordeling van de redacteur:

Merk

Elke voetballer en fan kent Lionel Messi en houdt van. Het is niet verwonderlijk dat een fabrikant als Nike een schoen naar hem zou vernoemen. Daar stopt het niet, de voetbalspel van de speler inspireerde de buitenzool
technologie. Daarom is deze voetbalschoen ontwikkeld om het balgevoel en het gevoel te bieden dat nodig is voor een aanvaller die een nauwkeurige balcontrole wil. De Adidas Nemeziz Messi voetbalschoen geeft je de beste bal
controle en het vermogen om bewegingen te maken die verdedigers platvoets achterlaten.

Bouw & Materialen

Deze geweldige voetbalschoen heeft een bovenwerk van zacht agility-mesh voor een responsieve aanraking en optimale balcontrole uit de doos. Dit geeft het als extra voordeel dat het extreem duurzaam is. Ze bieden een groot ademend vermogen en ondersteuning
een voetbalspeler. Deze schoen heeft ook een kraag met dubbele vergrendeling die zorgt voor een geweldige vergrendeling en uw voet stevig in de schoen houdt. Het biedt ook stabiliteit voor de enkels van de speler en voorkomt mogelijke blessures.

Binnenzool & Buitenzool

De binnenzool van de schoen heeft een voering van synthetisch materiaal en textiel die is ontworpen om de voet tijdens het spel droog en comfortabel te houden. Deze schoen heeft ook een goed gedempt en geconstrueerd voetbed van EVA-binnenzool dat het beste biedt
ondersteuning.

Ontworpen volgens de speelstijl van Lionel Messi, is de MessiGAMBETRAX-buitenzool lichtgewicht en biedt hij de beste controle. Je krijgt de beste grip met de noppen van deze voetbalschoen die zijn ontworpen om te presteren
hun best op vaste grond. Je kunt explosieve afzet krijgen en snel van richting veranderen met de noppenconfiguratie van de voetbalschoen.

Pasvorm

De meeste recensenten vinden dat de Nemeziz voetbalschoen voor heren als gegoten zit om de voet van de speler. Het synthetische materiaal dat wordt gebruikt om deze schoen te maken, vormt zich naar de voet van de speler en elimineert elke inlooptijd. De schoen biedt
grote behendigheid en uitstekende controle aangezien er geen beperking is op de beweging van de voet van de speler.

Voordelen
 • Het heeft een lichtgewicht EVA-binnenzool.
 • De voetbalschoen zorgt voor een sokachtige pasvorm.
 • De schoenen hebben weinig tot geen inlooptijd nodig.
 • Het biedt uitstekende tractie tijdens het spelen.
 • Het voelt fantastisch aan.
 • De voetbalschoen heeft een aantrekkelijke esthetiek.
Nadelen
 • Sommige recensenten hebben geklaagd dat de voetbalschoen na een korte gebruikstijd enkele defecten ontwikkelde.


4.
Nike Tiempo Legend VII FG voetbalschoen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De nieuwe technologieën die in de Nike Tiempo voetbalschoen voor heren zijn verwerkt, zorgen ervoor dat deze een hoog niveau van comfort en pasvorm bereikt. Dit wordt toegeschreven aan het bovenwerk van premium Kangaroo-leer.Beoordeling van de redacteur:

Merk

In tegenstelling tot de meeste Nike-schoenplaten op de markt, heeft de Nike Tiempo Legend VII FG voetbalschoen een bovenwerk gemaakt van leer in plaats van synthetisch. Deze schoen is prachtig om naar te kijken en om in te spelen. Hij biedt de beste tractie, balcontrole,
en snelheid die elke speler wil. Deze Nike schoenen zijn lichtgewicht, duurzaam en hebben een van de coolste looks op de markt.

Materialen en constructie

Deze voetbalschoen is gemaakt van kangoeroeleer dat je een goede en veilige pasvorm geeft omdat het zich naar je voet vormt. Het gebruikte K-leer is ook ultrazacht en zorgt ervoor dat uw voeten comfortabel zijn. Het leren bovenwerk draagt bij aan de
aanraking en gevoel voor de bal voor geweldige controle.

Flyknit- en Flywire-kabels zijn gebruikt bij de constructie van de hiel en middenvoet van de schoen. De voeten van de speler blijven stabiel en veilig in de schoen dankzij het lockdown-effect dat wordt gecreëerd door de Flywire-kabels die rond de
voet. Behalve dat het de beste ondersteuning biedt, zijn de Flyknit van de hiel en tong ademend en rekbaar. Om de lockdown te verbeteren, zijn de Flywire-kabels geïntegreerd met de veters van de schoenplaat.

Binnenzool & Buitenzool

De binnenzool van deze schoen bevat NIKEGRIP-technologie die in elkaar grijpende texturen gebruikt om te voorkomen dat je voeten wegglijden of glijden in de schoenplaat. De kraagbeker is voorzien van stabiliteitspods die ondersteuning bieden voor je enkel. De
voetbalschoen heeft ook een sokvoering die is ontworpen om de druk die de noppen op de voet uitoefenen te verminderen.

Er is een hyperstabiliteitsplaat die lichtgewicht tractie biedt, waardoor de speler stevig op een stevige ondergrond staat. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de grip op deze voetbalschoen enorm is verbeterd. Samen met noppen onder de voeten is deze schoenplaat
perfect voor natuurlijke grasoppervlakken.

Pasvorm

TDe Flywire en sokvoering dragen bij aan de behaaglijkheid en veilige pasvorm van de Nike Tiempo Legend VII voetbalschoen. Er is weinig inlooptijd nodig met deze schoen. Spelers kunnen het direct uit de doos dragen. De goede pasvorm van de
schoenplaatjes zorgen voor een veilige en stabiele pasvorm die geweldige algehele ondersteuning biedt.

Voordelen
 • Deze voetbalschoenen zijn duurzaam.
 • De schoenen bieden spelers veel grip.
 • Ze zijn licht van gewicht.
 • Het K-leren bovenwerk van deze schoenplaat biedt voldoende comfort.
 • De Flywire kabels zorgen voor een uitstekende pasvorm.
 • Er is weinig inlooptijd nodig.
Nadelen
 • Deze voetbalschoen is vrij duur.


5.
PUMA Evopower Vigor 4 grafische FG voetbalschoen


Waarom we het leuk vinden: De PUMA Evopower Vigor 4 Graphic Turf maakt indruk met zijn heldere en gedurfde kleurstellingen. Deze voetbalschoen is van onberispelijke kwaliteit en uitstekend comfort.Beoordeling van de redacteur:

Brand

PUMA is een van de op twee na grootste fabrikanten van sportartikelen ter wereld. Geboren uit een vete tussen broers die ook de opkomst van Adidas zagen, is PUMA doorgegaan met het ontwerpen van enkele van de meest dynamische en technologisch
geavanceerde voetbalschoenen. De PUMA Evopower Vigor 4 Graphic voor heren biedt stabiliteit, ondersteuning en superieur comfort met een ontwerp dat een speler een enorme slagkracht geeft.

Materialen en constructie

De PUMA Evopower voor heren heeft een lichtgewicht bovenwerk van synthetisch materiaal. Het gebruikte materiaal maakt het zowel zacht als duurzaam. Voor optimale stabiliteit vormt deze schoenplaat zich naar de voet van de speler en voelt hij zacht aan
balcontrole. Het ontwerp van deze voetbalschoen geeft je het gevoel dat je de bal op blote voeten trapt. Deze PUMA-voetbalschoen is voorzien van het powerCell-ontwerp voor kracht en nauwkeurig trappen. Het is een FG-voetbalschoen, wat betekent dat hij kan worden gebruikt
on natural surfaces.

Binnenzool & Buitenzool

Deze voetbalschoen heeft een zachte en comfortabele binnenzool. Het heeft een foamstrip aan de zijkant van de schoen voor comfort. De tong van de schoen met een PUMA evoPOWER-logo is ook ontworpen voor extreem comfort. De buitenzool van de schoen
is gemaakt van rubber dat zowel lichtgewicht als stabiel is. De noppen zijn conisch en voorzien van bladen voor optimale wendbaarheid en stabiliteit.

Pasvorm

De PUMA Evopower Vigor biedt een goede en comfortabele pasvorm voor elke speler. Het is ontworpen om de voet van de speler in de schoen te vergrendelen en voelt op blote voeten aan. Je hebt weinig inlooptijd nodig voor deze voetbalschoen en spelers
kan het gemakkelijk rechtstreeks uit de doos worden aangebracht. Het synthetische bovenwerk van deze schoen is comfortabel en zacht en vormt zich naar je voet. De vetersluiting verbetert het vermogen van de voetbalschoen om een veilige, nauwsluitende en strakke pasvorm te bieden.

Voordelen
 • Deze voetbalschoen is betaalbaar.
 • De PUMA Evopower is verkrijgbaar in verschillende kleuropties.
 • Ze zijn comfortabel om aan te trekken.
 • Ze zijn geschikt voor brede voeten.
 • Het is een geweldige stevige grondplaat.
Nadelen
 • Sommige recensenten ontdekten dat het smal rond de tenen past.


6.
Adidas ACE 18.3 FG voetbalschoen


Waarom we het leuk vinden: De Adidas ACE 18.3 FG biedt comfort, stijl, duurzaamheid en stabiliteit. Het is geschikt voor stevige grondvelden, omdat het naast de beste grip ook een geweldige balcontrole biedt.Beoordeling van de redacteur:

Materialen en constructie

De ACE 18.3 FG voetbalschoen is gemaakt van synthetisch materiaal. Dit materiaal is ontworpen om zich naar je voet te vormen en zorgt voor een comfortabele en nauwsluitende pasvorm. De lage bovenkant van de schoen zorgt voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid die je op zijn beurt meer geeft
controle over de bal. De sokconstructie van deze schoen verbindt het onderbeen met de enkel, waardoor snellere, meer behendige bewegingen mogelijk zijn.

Binnenzool & Buitenzool

Deze voetbalschoen heeft een goed gewatteerde binnenzool die zorgt voor een comfortabele rit. De teen, zijkanten en de hiel zijn opgevuld om maximale bescherming te bieden. Om wegglijden van de voet in de schoen te voorkomen is de Adidas ACE Voetbalschoen
wordt geleverd met een gevoerde binnenzool.

De grip op deze FG voetbalschoen is fenomenaal. De voetbalschoen heeft de juiste configuratie van noppen die zijn ontworpen voor snelheid en behendigheid op natuurgrasvelden. Met deze voetbalschoen kun je explosieve afzet krijgen
waardoor het geweldig is voor een aanvallend spel.

Pasvorm

De meeste recensenten vonden de ACE 18.3 FG een goede pasvorm. Daarom heeft het geen inlooptijd nodig en zit het comfortabel na het aantrekken. Je kunt met vertrouwen het veld op gaan met de techfit-compressie van de
bovenkant van de voetbalschoen die zich naar je voet vormt.

Halsband

De kraag van deze voetbalschoen zorgt voor een goede pasvorm. Je krijgt een uitzonderlijke beweging in de voet en te allen tijde meer controle over de voetbal met het laag uitgesneden bovenwerk. Bovendien zorgen de kraag en pasvorm voor stabiliteit
en veiligheid op uw voeten, zelfs bij het maken van scherpe bochten.

Voordelen
 • Hij is uiterst comfortabel en biedt geweldige tractie.
 • Het is duurzaam en geschikt als stevige grondplaat.
 • De voetbalschoen past goed.
 • Het is redelijk geprijsd.
Nadelen
 • Sommige recensenten hebben aangegeven dat deze voetbalschoen aanvankelijk strak zit.


7.
Nike Mercurial Veloce III DF FG voetbalschoen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De Nike Mercurial Veloce III DF FG voetbalschoen voor heren combineert flair met technologie om aanvallers en vleugelspelers de droomschoen te geven. Het biedt geweldige prestaties, stabiliteit en comfort.Beoordeling van de redacteur:

Merk

De Nike Mercurial voor heren is mogelijk de snelste voetbalschoen. Het combineert stijl met technologie om je de complete voetbalschoen te geven. Geen wonder dat de GEIT Christiano Ronaldo er trots op is zijn naam eraan te verbinden. De Mercurial Veloce
geeft je snelheid, behendigheid en een echt balgevoel. Het stijlvolle ontwerp met heldere kleuren zorgt ervoor dat u opvalt op het veld.

Materialen en constructie

De voetbalschoen heeft een leren bovenwerk met een getextureerd Flyknit. Vanwege de 3D Speedrib-textuur op het leren bovenwerk van deze schoenplaat, zijn er gebieden met een zekere mate van wrijving tussen de schoen en de bal die je veel geven
meer controle. In tegenstelling tot andere voetbalschoenen met dun materiaal, heeft deze voetbalschoen dik materiaal dat je een sterkere verbinding met de bal geeft en een steviger gevoel geeft. Met deze controle kun je de bal in stijl trappen
en kracht.

Binnenzool & Buitenzool

De Nike Mercurial voetbalschoen heeft voldoende padding op de juiste plekken waardoor hij erg comfortabel is. Het heeft een dynamische halfhoge kraag die rekt zodat je hem snel kunt aantrekken. Trouwens, de gewatteerde en
gegolfd voetbed biedt comfort en bescherming aan uw voet. Uw voet blijft stevig op zijn plaats in deze voetbalschoen dankzij de zichtbare interne hielkap.

Deze Nike voetbalschoen is voorzien van een anatomische Mercurial plaat waardoor hij zich onderscheidt van de rest. De zoolplaat naast de noppenconfiguratie van deze schoen zorgt ervoor dat je de beste tractie krijgt op het meeste natuurlijke gras
staanplaatsen.

Pasvorm

Veel klanten die deze voetbalschoen hebben gekocht en deze direct uit de doos hebben aangebracht, hebben last van ongemak en stijfheid. Sommigen hadden blaren tijdens de eerste paar keer gebruik. Dit komt doordat de pasvorm van deze voetbalschoen is
nogal krap als je ze voor de eerste keer aantrekt. Om de perfecte pasvorm te krijgen, hebben deze schoenen een inloopperiode nodig. Maar als je eenmaal bent ingebroken, geeft de schoen je een goede pasvorm die zorgt voor stabiliteit. Om het comfort te vergroten,
deze voetbalschoen heeft een bovenwerk van Flyknit-materiaal dat zich uitstrekt om zich naar je voet te vormen.

Voordelen
 • Deze voetbalschoen geeft een uitstekende controle over de bal.
 • Het is duurzaam en comfortabel.
 • De noppenconfiguratie helpt bij het accelereren.
 • Het is geweldig voor snelheidsgerichte spelers.
 • Het biedt een geweldige pasvorm.
 • Deze stijlvolle voetbalschoen is er in verschillende stijlen en kleuren.
Nadelen
 • Sommige recensenten waren van mening dat de vorm van de schoenplaat extreem smal is.


8.
PUMA ONE 17.4 FG voetbalschoen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De PUMA One 17.4 FG biedt voetballers stabiliteit, ondersteuning, comfort en geweldige balcontrole. Deze stijlvolle voetbalschoen heeft ook een synthetisch bovenwerk dat uniek is qua ontwerp.Beoordeling van de redacteur:

Merk

De technische innovatie en nieuwe ontwerpen van schoenen die PUMA heeft bedacht, hebben ze in de bovenste regionen van voetbalschoenenfabrikanten geplaatst. Enkele van de beste voetbalsterren ter wereld trekken tegenwoordig PUMA-schoenen aan. Hun laarzen hebben
is nog goedkoper gemaakt door leren laarzen te vervangen door synthetische. Deze voetbalschoen is een van de goedkoopste voetbalschoenen die er is, omdat hij zowel de EvoSpeed- als de EvoTouch-functies in één combineert.

Materialen en constructie

De PUMA ONE 17.4 FG voetbalschoen voor heren is gemaakt van synthetisch materiaal dat zorgt voor een geweldige, comfortabele pasvorm. Dit is in tegenstelling tot eerdere PUMA-voetbalschoenen die zijn gemaakt van kangoeroeleer. Het synthetische materiaal is
flexibel en lichtgewicht. Voor veel comfort heeft de PUMA ONE nog steeds evoKnit sokverlenging.

Binnenzool & Buitenzool

De PUMA ONE heeft een binnenzool die goed is opgevuld om op de juiste plaatsen demping te bieden. Deze vulling zorgt ervoor dat je voeten tijdens het spel comfortabel en ondersteund blijven.

De buitenzool van deze voetbalschoen van PUMA is ook ontworpen om comfort, snelheid en grip te bieden op stevige ondergronden. Het heeft platte en conische noppen die zijn ontworpen om zowel snelle richtingsveranderingen als aanvallen mogelijk te maken
loopt en accelereert. De synthetische hiel wordt gecombineerd met de zoolplaat om de speler stabiliteit te geven, vooral bij het voorbereiden om te schieten of te draaien.

Pasvorm

Met de PUMA ONE17.4 FG voetbalschoen hoef je je geen zorgen te maken over de pasvorm. De evoKnit-kraag en het synthetische bovenmateriaal zorgen voor een voorgevormde pasvorm om je voet om deze stabiel en ondersteund te houden. De schoenmaat van deze PUMA
schoenplaat loopt een beetje lang. Daarom moet je op zoek naar een schoen die ongeveer de helft van jouw maat is.

Voordelen
 • Het biedt een geweldige pasvorm.
 • De sokverlenging biedt uitstekende enkelondersteuning.
 • Het is lichter en meer aan de voet.
 • Het is heel betaalbaar.
 • Het heeft platte en conische noppen.
Nadelen
 • Sommige recensenten zijn van mening dat de zoolplaat de neiging heeft naar de zijkanten te struikelen vanwege het noppenpatroon.


9.
Nike Mercurial Vapor XI CR7 FG voetbalschoenen voor kinderen


Waarom we het leuk vinden: Te Nike Mercurial Vapor XI CR7 is ontworpen in samenwerking met een echte voetbalsuperster, Christiano Ronaldo. De extreem lichtgewicht voetbalschoen is gemaakt voor snelheid. Haar
comfortabel om aan te trekken en de kwaliteit zorgt ervoor dat hij lang meegaat.Beoordeling van de redacteur:

Merk

De Mercurial Vapor XI CR7 voetbalschoenen is weer een geweldige voetbalschoen van Nike die je prestaties op het veld naar een heel nieuw niveau tilt. Deze schoen is ontworpen en gebouwd met behulp van innovatieve technologie die maakt
het is perfect om te spelen in zowel natte als droge weersomstandigheden. Met deze voetbalschoen kun je uitblinken zoals de GOAT, CR7, die zijn naam aan deze Nike-schoen leent. Hiermee kun je scherpe bochten, snijwonden en explosieve starts maken
geweldige voetbalschoen.

Materialen en constructie

De Nike Mercurial Vapor XI CR7 FG voetbalschoenen voor kinderen hebben een bovenwerk dat is ontworpen om de voet van de speler geweldige ondersteuning en controle over de bal te geven. Deze schoenplaat is gemaakt voor snelheid en perfect voor spelers zoals Ronaldo, die
heeft het tempo en de vaardigheid om verdedigers platvoetig te laten. Het bovendeel is getextureerd met snelheidsregeling om wrijving met de bal te creëren. Samen met het leren materiaal dat zich vormt naar de voet van de speler, reageert deze voetbalschoen behoorlijk
en biedt een geweldige touch.

Om te voorkomen dat de voet in de schoen glijdt, heeft de XI CR7 FG een intern Nike Grip-systeem voor een geweldige lockdown. Deze voetbalschoen is ontworpen met de All Conditions Control (ACC) technologie die ervoor zorgt dat de schoen dat ook is
in staat om onder alle weersomstandigheden te presteren.

Binnenzool & Buitenzool

Deze binnenzool van voetbalschoenen is goed opgevuld om schokabsorptie te bieden. Dit voorkomt dat de voet van de speler wordt belast door joggen en hardlopen tijdens een voetbalwedstrijd. De schoen heeft een zachte hak die de
comfort bij het aantrekken van deze schoen.

Snelheid en behendigheid zijn erg belangrijk voor spelers in aanvallende posities zoals Christiano Ronaldo. Om een snelle release van het oppervlak mogelijk te maken, wordt de Mercurial Vapor XI geleverd met dubbele noppen aan de achterkant. Het asymmetrische ontwerp van de
noppen geven de speler de mogelijkheid om snelle runs te maken. De bladen zorgen ervoor dat de speler snel van richting kan veranderen of kan draaien terwijl hij stabiel blijft.

Bovendien heeft de buitenzool een glasvezelplaat die licht van gewicht is. Deze constructie maakt het zeer flexibel en zorgt voor een grote energieteruggave. Deze schoenplaatjes geven elke speler de boost die ze nodig hebben om snelle aanvallen uit te voeren en te scoren
klassieke doelen.

Pasvorm

Deze voetbalschoen heeft een goede en strakke pasvorm waardoor hij zeer responsief is. Het geeft de speler ook de zachte aanraking die nodig is om de bal met precisie te besturen.

Voordelen
 • Het is extreem licht van gewicht.
 • Het is perfect voor alle weersomstandigheden.
 • Het is erg comfortabel om te dragen.
 • Het past qua maat.
 • Het kost niet veel tijd om in te breken.
 • De voetbalschoen is geïntegreerd met een intern Nike Grip-systeem dat de voet van de gebruiker vergrendelt en slippen voorkomt.
Nadelen
 • Het heeft een smalle pasvorm, waardoor het minder ideaal is voor breedvoetige gebruikers.
 • Het is vrij duur.


10.
Nike Mercurial Veloce III DF FG voetbalschoen voor heren


Waarom we het leuk vinden: De Nike Mercurial Veloce III voetbalschoen geeft je de veiligste voet om langs je tegenstanders te komen. Met deze voetbalschoen is er weinig tot geen inlooptijd nodig
heeft een geweldige constructie en een goede pasvorm die het comfort biedt dat nodig is om je door een spel van 90 minuten te loodsen.Beoordeling van de redacteur:

Bouw & Materialen

De Mercurial Veloce III voetbalschoen is gemaakt van synthetisch materiaal. Het wordt geleverd met 3D Speedribs die de speler een uitstekende controle over de bal geven met een zachte aanraking. Dit geribbelde materiaal geeft de speler ook een geweldige uitstraling
passerend vermogen. De opnamen die met deze schoenplaat kunnen worden gemaakt, worden versterkt door de opvallende zone die is gelaagd met extra materiaal. Deze extra laag materiaal biedt meer bescherming als je een schot neemt of tegen een ander aan botst
speler.

Binnenzool & Buitenzool

Deze schoen heeft een binnenzool die zowel comfortabel als ondersteunend is. De schoenplaat biedt minder golving dankzij de afgezwakte anatomische plaat die nog steeds naar de voet loopt. U hoeft zich geen zorgen te maken over het gat onder de voeten als
de contouren van de voet elimineren dit. Dit gebied fungeert als de ruggengraat van de schoenplaatjes, daarom is het dikker om wat stijfheid te creëren. Zodra je deze schoen draagt, wordt hij zachter. Een goed gedempte hiel in deze schoen biedt
bescherming tegen elke belasting op het veld.

Deze voetbalschoen heeft een ontwerp met een chevronblad dat ervoor zorgt dat de speler zijn voet in het veld kan graven om zijn voeten vast te zetten voor slagen of lange passes. Dit noppenontwerp is ook geweldig voor snelheid en snelle richtingsveranderingen.
Met de tractie van de voetbalschoenen kan een speler stabiel en veilig blijven, ondanks het type ondergrond waarop ze spelen. De schoen is ontworpen met behulp van Finite Element Analysis om gebieden te bepalen waar grip het meest nodig is.
Daarom is de noppenconfiguratie op deze voetbalschoen bedoeld voor spelers die op zoek zijn naar snelheid op het veld.

Pasvorm

De Nike Mercurial Veloce III voetbalschoen heeft weinig tot geen inlooptijd nodig, afhankelijk van hoe goed hij bij je past. Het is echter een nauwsluitende voetbalschoen die misschien niet geweldig is voor breedvoetige spelers. Deze schoenplaat heeft een
goede pasvorm met een beetje bewegingsruimte. Spelers met een gemiddelde tot brede voet kunnen het nog steeds comfortabel dragen. Bovendien komt de lengte van de schoen op maat. Het materiaal waarvan de schoen is gemaakt, rekt niet veel uit. Dit betekent de schoen
blijft strak waardoor u wat ongemak ervaart wanneer u het in eerste instantie opzet. Na verloop van tijd wordt het echter gemakkelijker om ze aan te trekken.

Voordelen
 • Deze Nike-schoen is gemaakt om lang mee te gaan.
 • Het biedt de speler uitzonderlijke tractie op het veld.
 • De ribbels op het bovenwerk van de schoen bieden geweldige balcontrole.
 • Het past op maat.
 • Er is niet veel inlooptijd voor nodig.
 • Deze voetbalschoenen zijn heel betaalbaar.
Nadelen
 • De smalle pasvorm van deze voetbalschoen is niet ideaal voor breedvoetige spelers. Sommige recensenten hebben geklaagd over het krijgen van blaren na het aantrekken.

Gids voor het kopen van de beste voetbalschoenen

Er zijn tegenwoordig veel opties voor voetbalschoenen op de markt. Dit maakt het zelfs voor de beste spelers een uitdaging om het perfecte paar schoenplaatjes voor hun voet te kiezen. Ondanks je leeftijd of ervaring in het spel van
voetbal, dan heb je voetbalschoenen nodig waarmee je het meeste uit je spel kunt halen. Overweeg de volgende belangrijke factoren voordat u voetbalschoenen koopt.

Comfort / pasvorm

De belangrijkste factor waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar een voetbalschoen, is hoe goed ze bij u passen. Het is belangrijk om comfortabel te zijn in je voetbalschoenen, omdat het je speelstijl en algehele prestaties zal helpen verbeteren
op het veld. Zoek naar voetbalschoenen met extra vulling, de juiste breedte en maat voor je voet en een teenendoos. Een schoen die deze functies niet heeft, beperkt uw vermogen om op uw best te presteren.

Voor / boven

Het deel van de voetbalschoen dat tijdens het spelen veel slijtage zal vertonen, is het bovenwerk. Dit is een van de redenen waarom het een van de belangrijkste factoren is waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar voetbalschoenen. De bovenste
krijgt veel stress als je schoten neemt en botst met de voeten van andere spelers tijdens het tackelen. Je moet op zoek gaan naar een paar voetbalschoenen met een duurzame voorkant. De beste voetbalschoen heeft een bovenwerk
zal niet slijten met een paar voetbalwedstrijden.

Raak / voel voor de bal

Dit is afhankelijk van de bovenkant van de voetbalschoen. Het type materiaal dat wordt gebruikt om het bovendeel te maken, heeft invloed op de aanraking van een speler. Dit is de reden waarom sommige spelers een bepaalde voorkeur hebben als het gaat om het soort
upper, ze zoeken. Nike en Adidas maken enkele van de beste voetbalschoenen met leren bovendeel. Kangoeroe-schoenplaatjes zijn echter illegaal in Californië, dus voetballers die hier de voorkeur aan geven, krijgen ze misschien niet. Positionele behoeften zullen dat wel doen
een speler helpen bij het bepalen van het type schoenplaatjes dat ze willen, vooral als ze een voorkeur hebben voor voetbalschoenen.

Esthetiek

Het type voetbalschoenen dat u zoekt, hangt af van uw stijl en smaak. Er zijn enkelkleurige en meerkleurige voetbalschoenen die elke maand uitkomen, dus je moet op de hoogte blijven van nieuwe releases. Voor spelers die loyaal zijn aan
bepaalde merken kunnen ze de Instagram-pagina of website van het merk in de gaten houden om nieuwe ontwerpen te zien die zijn uitgebracht.

Type grond

U moet rekening houden met het type ondergrond waarop u gaat spelen voordat u een voetbalschoen koopt. De noppen die worden gebruikt om voetbalschoenen te maken, zijn ontworpen om in de grond te snijden, waardoor je meer grip hebt, afhankelijk van de verschillende soorten
toonhoogte voorwaarden. Voetbalschoenen zijn ingedeeld in FG (Firm Ground), AG (Artificial Ground) en SG (Soft Ground).

FG voetbalschoenen kunnen worden gebruikt op terreinen met natuurlijk gras waar de grond niet hard is. Ze kunnen worden gebruikt op de meeste speelvelden waar tegenwoordig voetbalwedstrijden worden gespeeld. Met de aanleg van veel kunstgrasvelden,
Fabrikanten moesten zich aanpassen aan deze veranderingen en schoenplaten bedenken die de beste tractie op kunstgras kunnen bieden. AG voetbalschoenen moeten op dergelijke ondergronden worden gebruikt, maar niet op stevige, natuurlijke oppervlakken.

Als je op een regenachtige dag of op een natte of vochtige ondergrond aan een voetbalwedstrijd gaat deelnemen, zijn SG-voetbalschoenen het beste voor jou. Dit soort schoenplaatjes hebben vaak vervangbare noppen die vergelijkbaar zijn met eerdere ontwerpen. Zij zijn
ontworpen om in het oppervlak te glijden om de speler tractie te bieden.

Opvulling

De beste voetbalschoenen moeten op de juiste plaatsen zijn opgevuld in plaats van slechts op één locatie. De hielen, de flanken van je voeten en de punt moeten allemaal worden opgevuld, omdat ze de spanning van het passeren zullen opvangen
en schieten. Een goede vulling van deze gebieden geeft u voldoende steun. Hoewel sommige voetballers er de voorkeur aan geven de opvulling op hun schoenplaatjes te verminderen om wat gewicht te besparen, is een goed opgevulde schoenplaat noodzakelijk.

Halsband

De halsband bepaalt in hoge mate hoe gemakkelijk een voetballer zijn enkels kan draaien of buigen. Met voetbalschoenen met losse kraag kun je vaardigheidsbewegingen maken tegen een tegenstander door hem gemakkelijk te laten draaien
je enkels. Dit type maakt u echter kwetsbaar voor verwondingen door overbelasting van uw gewrichten. Een stevige of volle halsband die minder manoeuvreerbaar is, beschermt u tegen mogelijk letsel. Je kunt er ook aan wennen
ermee spelen door wat te trainen.

Stud ontwerp

De ontwikkeling van technologie heeft het mogelijk gemaakt om schoenplaatjes in verschillende vormen en maten te ontwerpen. Het ontwerp van de nop is afhankelijk van de spelpositie. De laarzen van een aanvaller hebben bijvoorbeeld een noppenontwerp dat meer gericht is op
de voorkant van de voet, terwijl een gelijkmatig gespreide schoenplaat op de schoenplaatjes van een verdediger te vinden is.

Geschiktheid voor positie / speelstijl

Voor verschillende spelposities op het veld zijn verschillende schoenplaatjes nodig. Daarom zijn er veel verschillende modellen voetbalschoenen. Stakers en verdedigers zullen bijvoorbeeld verschillende behoeften hebben. Voetbalspelers zullen hun
voetbalschoenen om bepaalde kenmerken te hebben, afhankelijk van de positie waarop ze spelen. Over het algemeen zullen voetballers op zoek zijn naar schoenplaten die een uitstekende balcontrole en comfort bieden.

Verdedigers vormen vaak de ruggengraat van elk voetbalteam. Ze verdedigen het team tegen aanvallen van spelers als Christiano en Messi. Sommige verdedigers, zoals David Luiz en Marcelo, kunnen het veld op om ondersteuning te bieden bij de aanval
spelers. Daarom hebben verdedigers voetbalschoenen nodig die goed aanvoelen en aanvoelen, omdat ze de bal met precisie willen besturen. De schoenplaatjes moeten de stabiliteit, een snelle start en superieure wendbaarheid bevorderen.

Aanvallers hebben voetbalschoenen nodig die hen een snelle beweging, een snelle aftrap en een goed bovenwerk bieden. Ze hebben voetbalschoenen nodig met een bovenwerk dat veel misbruik kan weerstaan. Het materiaal dat op het bovenwerk wordt gebruikt, moet sterk zijn, maar niet
heel zwaar. De schoenplaat moet lichter zijn om de aanvaller in staat te stellen snelle aanvallende acties tegen de tegenstander te maken.

Spelers in de keeperspositie hebben een stevig paar schoenplaatjes nodig die hun rol als laatste verdedigingslinie weerspiegelen. De voetbalschoen van de keeper heeft een stevig bovenwerk nodig dat is gemaakt van iets moeilijkers. De schoenplaat heeft een voorste teen nodig
padding omdat je altijd alert bent om te duiken voor reddingen. Een gelijkmatig verdeelde noppenconfiguratie geeft een keeper goede tractie en beweging in alle richtingen.

Bottom Line

De beste voetbalschoen moet je de tractie, ondersteuning en stabiliteit bieden die nodig is bij het nemen van die baanbrekende slag op het doel. Voetbal is wereldwijd een erg populair spel en iedereen, van vrouwen tot kinderen, speelt het spel graag.
Om de schoenplaten te bieden die spelers de beste tractie geven, gebruiken fabrikanten technologie om voetbalschoenen te ontwerpen. Om blessures te voorkomen, zijn voetbalschoenen ondersteunend en comfortabel gemaakt.

Voordat u een voetbalschoen koopt, moet u rekening houden met het type ondergrond en vooral de positie waarin u gaat spelen. De voetbalschoen moet voldoende schokabsorptie bieden om belasting van uw voeten te voorkomen. Het
moet u ook de beste controle over de bal geven, zodat u een winnend doelpunt voor uw team kunt behalen.

Je zelfvertrouwen vergroten? Volg een cursus en word een stuk zelfverzekerder!

Mensen die kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen, kunnen daar veel hinder van ondervinden. Mogelijk heb je zelf last van een tekortschietend zelfvertrouwen. En ontwijk je bepaalde situaties en gelegenheden, zoals feestjes of sollicitatiegesprekken, vanuit het idee dat je niet leuk, niet grappig, te weinig bijzonder of gewoon niet goed genoeg bent. Je wilt iets aan je situatie en gevoelens doen, maar weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. Gelukkig zijn er methoden om jouw gebrek van zelfvertrouwen op te lossen en je weer lekker in je vel te laten zitten. Een professionele cursus zelfvertrouwen is de sleutel om lekkerder in je vel te komen zitten en jezelf anders te presenteren. Maar hoe zit dit precies? Wat zijn de oorzaken en kenmerken van een gebrek aan zelfvertrouwen? En hoe kan een cursus zelfvertrouwen ervoor zorgen dat je je zekerder, sterker en ontspannender voelt in sociale situaties? In dit artikel lees je op deze en meer vragen het antwoord. Doe je voordeel met het volgen van een cursus zelfvertrouwen en kies voor een leven met minder of zelfs helemaal geen onzekerheid meer!

Wat is dat precies: te weinig zelfvertrouwen hebben?

Onzeker zijn, een gebrek aan zelfvertrouwen hebben: wat houdt dat precies in? Mensen die last hebben van onzekerheid, twijfelen geregeld wat ze precies moeten doen, vaak in sociale situaties, op het werk, op school of zelfs binnen hun relatie. Veel mensen zijn niet altijd onzeker, maar vooral op bepaalde momenten. Vaak zijn nieuwe situaties die de betreffende persoon meemaakt een aanleiding voor onzekerheid. Je begint bijvoorbeeld aan een nieuwe baan en twijfelt of je wel de capaciteiten hebt voor je nieuwe job. Ook het aangaan van nieuwe contacten maakt mensen onzeker: ben ik wel leuk en interessant genoeg voor anderen? Heb ik wel iets te vertellen? Verder zijn veelvoorkomende gevallen die mensen aan het twijfelen brengen over hun eigen kunnen het moeten optreden voor grote groepen mensen, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfspresentatie of een openbare lezing. Als je moet presenteren voor een grote groep collega’s of een onbekend publiek, kan dit tot veel stress en angst leiden.

Enkele belangrijke symptomen van onzekerheid

Er zijn diverse symptomen als je onzeker bent en last hebt van een gebrek aan zelfvertrouwen hebt. Die symptomen zijn natuurlijk afhankelijk van de situatie waarin je zit. Een belangrijk symptoom van een gebrek aan zelfvertrouwen is bijvoorbeeld dat je je laat leiden door wat omstanders, collega’s of bekenden van je vinden en op basis van hun visies bepaalt of je iets goed doet of niet. Een gebrek aan zelfvertrouwen heb je ook als je vaak denkt dat anderen negatief over je zullen oordelen. Ook zwart-witdenkpatronen zijn een typisch symptoom dat je te weinig zelfvertrouwen hebt: wat je doet is óf helemaal goed, of compleet waardeloos. Een tussenweg is er niet. Dit type onzekerheid komt voort uit een perfectionistische manier van denken en leven. Je mag geen fouten maken en doe je dat wel, dan ben je helemaal van slag en deugt er niets meer van. Mensen die weinig zelfvertrouwen hebben, onzeker zijn en een laag zelfbeeld hebben, vergelijken zichzelf vaak of minder vaak met anderen. De conclusie die een onzeker persoon uit dit soort vergelijkingen trekt, is vaak negatief: ik ben minder goed, minder slim, minder leuk dan anderen. Daarbij ligt de focus bij onzekere mensen op wat er nog niet bereikt is in het leven, in plaats van trots te zijn op prestaties die al zijn geleverd. Mensen die last hebben van onzekerheid, piekeren overdag en zeker ’s nachts veel. Het piekeren gaat ten koste van zowel je geestelijke als lichamelijk weerstand en zorgt ervoor dat je nog onzekerder kan worden dan je al was. Ten slotte kun je onzekerheid herkennen aan hoe je omgaat met kritiek. Onzekere mensen hebben veel moeite met kritiek (of feedback) en beschouwen deze al snel als kritiek op hun persoon zelf. Als je kritiek krijgt, word je als onzeker persoon vaak bevestigd in je lage zelfwaarde, wat natuurlijk erg pijnlijk is.

Waardoor wordt een gebrek aan vertrouwen in jezelf zoal veroorzaakt?

Er zijn allerlei mogelijke oorzaken voor onzekerheid, een lage eigenwaarde ofwel een gebrek aan zelfvertrouwen. Een beperkt zelfvertrouwen hebben heeft natuurlijk veel te maken met de persoon die hier last van heeft, maar ook kunnen allerlei omgevingsfactoren hier een rol bij spelen. Alle (mogelijke) oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen opnoemen is onmogelijk, maar als je zelf last hebt van onzekerheid zul je je vast wel in een van deze verklaringen herkennen:

 • Het kan zijn dat je omgeving een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van een tekort aan zelfvertrouwen. Als je ouders altijd kritiek hadden op je, erg veeleisend waren en je het eigenlijk nooit goed kon doen, kan dat tot blijvende onzekerheid leiden waar je later in je leven last van blijft ondervinden. Ook kan het zijn dat je thuis geestelijk of lichamelijk bent misbruikt, of dat je op school veel gepest bent. Misbruik en pesten hebben, zeker als dit soort praktijken lang aanhoudt, vaak grote impact op het zelfvertrouwen van mensen, ook later in hun leven.
 • Je genetische aanleg is vaak ook deels een oorzaak van een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je van nature verlegen bent en geneigd bent om altijd op anderen te letten en wat zij van je vinden, wordt je onzeker. Je durft je eigen mening niet of niet snel te uiten en ontwikkelt daardoor een negatief of laag zelfbeeld.
 • Verkeerde denkpatronen die je hebt ontwikkeld of aangeleerd, veroorzaken bij veel mensen ook een negatief zelfbeeld. Zo kan het zijn dat in jouw directe omgeving het opleidingsniveau van groot belang is. Als in jouw omgeving iedereen hoogopgeleid is en jij niet, je hebt ‘slechts’ vmbo-basis of het MBO afgerond, dan kan dat een flinke deuk in je zelfvertrouwen veroorzaken. Een deuk waar je nog je leven lang last van kunt hebben als je niet op zoek gaat naar een oplossing.
 • Veel mensen die last hebben van onzekerheid en te weinig zelfvertrouwen, zijn perfectionistisch ingesteld. Het kan zijn dat je de lat voor jezelf voortdurend zo hoog mogelijk legt. En wanneer je dan niet aan je zelf vastgestelde hoge eisen voldoet, volgt herhaaldelijk teleurstelling en ontstaat er op termijn een negatief zelfbeeld.
 • Ook binnen relaties kan een ongezond zelfbeeld ontstaan. Als je partner voortdurend kritiek op je levert en je geen complimenten geeft, daalt je zelfvertrouwen snel. Veel mensen met weinig zelfvertrouwen lopen deze op door een relatie met iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hierbij kun je denken aan psychische aandoeningen als bipolaire stoornissen, borderline, autisme of narcisme.
 • Ook op de werkvloer kun je onzeker worden en het vertrouwen in jezelf verliezen. Je krijgt bijvoorbeeld veel en geregeld kritiek van je leidinggevende. Of de sfeer op het werk is slecht, omdat er sprake is van pesterijtjes, ongezonde concurrentie of een dreigende ontslagronde. Ook kan het zijn dat je op je werk niet het idee hebt dat je zinvol bezig bent. Wellicht werk je onder je eigen niveau of, andersom, heb je moeite om op je werk het vereiste kwaliteitsniveau te leveren dat voor jouw functie vereist is.
 • Ben je ooit in een situatie geweest waarin iets niet helemaal goed liep, dan kan je dat direct onzeker maken als je opnieuw in eenzelfde soort situatie terechtkomt. Denk bijvoorbeeld aan een toespraak die niet helemaal lekker verliep. Je raakte de tekst kwijt, begon keihard te zweten en daardoor liep je lezing of toespraak helemaal spaak. Door deze eerdere ervaring kun je als een berg gaan opzien tegen soortgelijke situaties.
 • Een laatste voorbeeld van hoe je onzeker kunt worden en een deuk in je zelfvertrouwen krijgt, zijn situaties waarin je met verslavingen kampt die je maar niet kunt overwinnen. Sommige mensen kunnen niet stoppen met eten, roken, drinken of drugs. Bij elke mislukte stoppoging neemt je zelfvertrouwen af.

De gevolgen van onzekerheid & een gebrek aan zelfvertrouwen

Onzekerheid en te weinig zelfvertrouwen zijn fenomenen die vervelende gevolgen voor de betrokken personen kunnen hebben. De gevolgen van onzekerheid kunnen zeer diverse zijn. Maar een overeenkomst die ze hebben is altijd dat je je als betrokkene niet prettig voelt bij wat er gebeurt. Typerend voor onzekerheid en weinig vertrouwen in jezelf, is bijvoorbeeld dat je in sociale situaties (mt vrienden, op je werk, in een relatie) vaak je mening niet durft te geven. Je besluit om dan maar je mond te houden, want jouw mening of ideeën doen er vast niet toe. Een tweede voorbeeld van onzeker gedrag is geen ‘nee’ durven zeggen als iemand je vraagt iets te doen, terwijl je feitelijk geen zin hebt om een bepaalde opdracht of taak op je te nemen. Mensen die weinig vertrouwen in eigen kunnen hebben, zeggen vaak alleen ‘ja’ omdat ze bang zijn de andere partij teleur te stellen. Een ander gevolg van een beperkt zelfvertrouwen is dat je in sociale situaties onhandig optreedt. Tijdens een lezing begin je te stotteren, hakkelen of krijg je een complete black-out. Als je het woord moet voeren, wordt je knalrood en begin je te zweten van angst. Het kan gebeuren dat je als onzeker persoon hierdoor bepaalde situaties gaat vermijden die je als bedreigend ervaart. Je meld je vaak ziek op je werk als er congressen of lezingen georganiseerd worden, je ontwijkt feestjes, et cetera. In de meest ernstige gevallen kunnen dit soort processen uitlopen op depressies, angststoornissen of andere psychische problemen. Extreme onzekerheid kan daarbij zelfs leiden tot het kwijtraken van je baan, een relatiebreuk met je partner en/of vrienden en meer van dat soort ellende. Soms komt het zelfs voor dat mensen zo met zichzelf in de knoop raken, dat ze een einde aan hun leven (willen) maken. Redenen genoeg dus om je tekort aan zelfvertrouwen aan te pakken en daar iets aan te doen! Maar hoe kun je onzekerheid op een effectieve manier aanpakken?

Je onzekerheid efficiënt aanpakken: hoe doe je dat? Enkele tips

Heb je last van weinig zelfvertrouwen en voel je je regelmatig onzeker? Dan is het belangrijk om hier iets aan te doen. Zelfvertrouwen opbouwen kun je namelijk leren en met meer zelfvertrouwen sta je een stuk positiever en relaxter in het leven. Een van de beste manieren om een gebrek aan zelfvertrouwen aan te pakken, is door het regelmatig opdoen van succeservaringen. Natuurlijk kun je een succeservaring niet altijd zelf afdwingen, maar er zijn zeker wel manieren om positieve ervaringen op te doen die je zelfvertrouwen een positieve injectie kunnen geven. Pak een grote taak bijvoorbeeld in kleine stappen aan. En beloon jezelf elke keer als dit soort deeltaken goed gaan met iets kleins. Uiteindelijk kun je dan een project, waar je eerst huizenhoog tegenop keek, met succes voltooien.
Een tweede, andere methode om beter in je vel te komen zitten, is door heel bewust alles wat goed gaat in je leven te registreren en voor jezelf te benoemen. Schrijf elke dag in een dagboek je succeservaingen op en bijvoorbeeld drie dingen die die dag écht goed gingen. Zo word je jezelf bewust van je eigen ontwikkeling en de positieve dingen in het leven.
Ten derde kun je ook proberren te achterhalen waar jouw onzekerheid vandaan komt. Schrijf op in welke situaties je je niet op je gemak voelt. Beschrijf feitelijk hoe je je voelt, wat je denkt en probeer er achter te komen of er een patroon in dit soort ervaringen zit. Wellicht kun je ook teruggraven in je verleden om achter de oorzaak van je onzekerheidsproblemen te komen. Mogelijk heb je in je jeugd een paar slechte ervaringen gehad, zoals nare pesterijen, een slechte relatie met je ouders of iets soortgelijks.
Ten slotte kun je ervoor kiezen om een cursus zelfvertrouwen te volgen. Hierbij wordt je dan op een professionele manier geholpen omstap voor stap meer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je zult merken dat, als je een specialist inschakelt, een cursus zelfvertrouwen een positieve uitwerking heeft op je eigenwaarde.

Belangrijke voordelen van het volgen van een cursus zelfvertrouwen

Het volgen van een cursus zelfvertrouwen heeft een aantal interessante voordelen. In de eerste plaats leer je om in allerlei situaties, of ze nu positief of negatief zijn, je eigenwaarde te behouden. Je leert tijdens een cursus zelfvertrouwen om jezelf te accepteren zoals je bent. Een tweede pluspunt van een cursus zelfvertrouwen volgen, is dat je tijdens dit sorot cursussen leert om in je kracht te staan. Je wordt zelfverzekerder en gaat voortaan van je eigen kracht en mogelijkheden uit, in plaats van telkens negatief te denken. In de derde plaats helpt een cursus zelfvertrouwen je om je relaxter te voelen in uiteenlopende sociale situaties. Waar je eerst feestjes wel eens ontweek vanwege je sociale angsten, ga je nu gewoon heen en heb je een leuke avond. Ten slotte helpt een cursus zelfvertrouwen je om beter voor jezelf op te komen. Je zegt niet meer lukraak ‘ja’ als iemand je iets vraagt te doen. En verder durf je na het afronden van een cursus zelfvertrouwen ook in het openbaar vaker je mening te geven, zonder bang te zijn dat je afwijzende reacties krijgt. Kies ook voor jezelf en oriënteer je nu op de mogelijkheden die er zijn om van je onzekerheid af te komen en mer zelfvertrouwen te krijgen.

 

crypto currency handel

Handelen in Cryptomunten: een Complete Gids

Er zijn meerdere redenen om cryptocurrency te kopen. Zo willen sommigen cryptomunten hebben om ermee te kunnen betalen maar nog veel meer mensen willen crypto kopen om hiermee te handelen. Door cryptomunten te kopen en op een later moment weer te verkopen voor een hogere prijs, kun je geld verdienen met jouw cryptomunten.

Daarnaast is het mogelijk om crypto te shorten (te verkopen), waarbij je geld verdient op het moment dat de koers van de door jouw gekozen cryptomunt omlaag gaat.

Heb jij nog nooit gehandeld? Het kan overweldigend lijken om cryptomunten te kopen en hiermee te gaan handelen. Wij helpen je op weg met deze uitgebreide gids. Zo kom je er achter waar je cryptomunten kunt verhandelen en welke cursussen er zijn om je op weg te helpen meer van deze materie te leren.

Cursussen handelen in cryptomunten

Bitcoin-tradingsplatform

Er zijn een groot aantal cursussen verkrijgbaar die leren hoe je kunt handelen in cryptomunten. Voor veel van deze cursussen moet jebetalen, maar je kunt er ook voor kiezen om op je eigen houtje meer te leren over traden. Zo is er zeer veel informatie beschikbaar op onder andere YouTube, Reddit en de handelsplatformen zelf.

Handelen leer je over het algemeen met vallen en opstaan. Om deze reden is het prettig om gebruik te maken van de kennis van anderen, die zelf de nodige fouten hebben gemaakt en je hiervoor behoeden met hun cursus.

 

Dit zijn 5 populaire cursussen voor beginnende traders;


5. Bitcoin Cursussen

Bitcoin-cursussen_nlBitcoin Cursussen biedt een uitgebreide video cursus die je als beginner op weg helpt bij het handelen in Bitcoin en andere cryptomunten. De cursus bestaat uit 19 lessen, wat goed is voor ruim 3 uur video materiaal. Niet alleen leer je de theorie achter de verschillende cryptocurrencies en kom je er achter hoe de blockchain werkt, maar je leert ook praktische skills die je direct kunt toepassen op de beurs. Je kan inloggen op alle apparaten en de cursus kijken waar en wanneer je wilt. Heb je achteraf nog vragen? Dan gebruik je de 24/7 chatondersteuning.

 

4. Soofos: Online Cursus Bitcoin en Cryptocurrency

De Online Cursus Bitcoin en Cryptocurrency richt zich op complete beginners en leert je de blockchain en de geheimen van Bitcoin kennen. Deze cursus bevat voornamelijk veel theorie en je komt er onder andere achter welke kansen Bitcoin, Ethereum en ander cryptogeld bieden.soofos-online-cursussen-beginners-bitcoin

Ook wordt er aandacht besteed aan de risico’s en wat je zelf kunt doen om deze binnen de perken te houden. Na afloop van deze cursus heb je een concreet stappenplan om met het beleggen in cryptomunten aan de slag te gaan. De focus ligt minder op het handelen, maar meer op de aankoop van cryptomunten in een long positie die je open houdt totdat je jouw doel hebt bereikt.

Soofos is een platform voor Nederlandstalige online cursussen waar je losse cursussen kunt aanschaffen of een abonnement op af kunt sluiten. Wanneer je een abonnement hebt, kun je deze Bitcoin cursus gratis volgen.

Bekijk hier wat Soofos te bieden heeft.

 

3. Bitfolio Cryptocurrency cursus

Bitfolio biedt diverse formats aan. Zo kun je een online cursus volgen zodat je waar en wanneer jij maar wilt meer kunt leren over het handelen in cryptomunten. Ook is het mogelijk om een groepscursus te volgen, zodat je na slechts 1 dag zelfstandig aan de slag kunt. Liever Bitfolio-crypto-cursus-startersnog sneller aan de slag? Tijdens een persoonlijk consult leer je in één avond de basis voor een succesvolle handelsstrategie.

Ook zijn er veel gratis resources beschikbaar. Zo vind je op de website van Bitfolio onder andere informatie over het aanmaken van een wallet en handleidingen voor het traden bij diverse exchanges, waaronder Binance en Coinbase Pro. De online trading cursus leert je succesvol traden en snel inspelen op marktbewegingen. Aan de basis staat het goed kunnen toepassen van technische analyse. De makers van de cursus handelen al jaren succesvol op zowel de cryptocurrency markt als op de aandelen- en de forexmarkt en hebben hun kennis gebundeld in meer dan 25 video’s.

 

2. Crypto Trading Club

De Crypto Trading Club biedt verschillende cursussen voor handelaren van verschillende niveaus. De e-learnings zijn met zorg samengesteld door professionele handelaren en leren je van A tot Z hoe jij zelfstandig een succesvolle tradingstrategie kunt toepassen. Zo leer je onder Crypto-trading-club-handelsplatformandere om technische analyses te maken en deze succesvol toe te passen, bekijk je praktijkvoorbeelden om een goed beeld te krijgen van hoe je deze technieken in de praktijk toepast en krijg je toegang tot de cursus community. Hier chat je met andere cursisten en met de makers van de cursus, wat zeer waardevol is omdat je zo jouw ideeën eerst voor kunt leggen aan een professional.

Deze cursussen zijn volledig gericht op het handelen en gaan wat minder in op de theorie achter bepaalde cryptomunten. Het is ook mogelijk om enkel het e-book aan te schaffen. Deze is geschikt voor iedereen die wil starten met het handelen in cryptomunten, evenals voor mensen die de overstap willen maken van traditionele markten naar de cryptocurrency markten.

 

1. AllesOverCrypto

AllesOverCrypto.nl is er voor mensen die zich afvragen wanneer ze het beste cryptomunten kopen, wanneer ze deze weer het best verkopen voor de meeste winst en in welke coins er het best geïnvesteerd wordt. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktijk gedeelte en biedt veel praktische handvatten. Zo helpt de cursus je bij het opstellen van een gedegen strategie. Dit heb je nodig om succesvol te kunnen investeren, of je nu wilt investeren in Bitcoin en Ethereum of wilt handelen in aandelen Tesla of goud.

Alles-over-Crypto-cursus-handelen-in-cryptomunten

De cursus bestaat uit 29 video’s met vele uren aan lesmateriaal. Er zijn 200 quizvragen voor het toetsen van je kennis en na het succesvol afronden van

de cursus ontvang je een officieel certificaat. De cryptowereld verandert razendsnel, daarom is het prettig dat je

levenslange toegang ontvangt inclusief updates.

Naast het videomateriaal ontvang je heel wat leerzame e-boeken (3 gratis hier te downloaden), waaronder De Bitcoinbijbel, De juiste cryptocurrency’s kopen en verkopen op de juiste momenten, 12 beste crypto tips voor beginners, Belastinggids voor crypto, Een zorgeloos leven dankzij Bitcoin en Bitcoin en cryptocurrency begrippenlijst.

Het allergrootste voordeel van de AllesOverCrypto cursus is dat je toegang krijgt tot de VIP Community Groep waarin real-time handelstips worden gedeeld.

Leren investeren in cryptomunten

Top 5 platformen voor de handel in cryptocurrency

Net als voor het handelen in aandelen, zijn er verschillende online exchanges waar je jouw cryptomunten kunt verhandelen. Je meldt je aan bij een exchange door een profiel aan te maken. Hiervoor heb je een gebruikersnaam en een zeer veilig wachtwoord nodig. Het valt aan te raden om Top5-crypto-cursussen-voor-beginnersdeze met een two factor authentication te beveiligen zodat je de kans op een hack van je account zo klein mogelijk maakt.

Net als wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe bankrekening opent of een handelsaccount om te handelen in aandelen, moet je jouw identiteit bewijzen. Vaak wordt er gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs en een adresbewijs. Na het uploaden duurt het een aantal dagen (bij grote drukte kan dit oplopen tot weken) voordat je gegevens geverifieerd zijn. Na verificatie kun je direct geld storten op je account en aan de slag met handelen!

In tegenstelling tot de normale beurs kent de beurs voor cryptomunten geen openings- en sluitingstijden. Hierdoor gaat de handel 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Ook in het weekend kun je trades (handelsposities) openen en sluiten.

Dit zijn de 5 beste platformen waar je in cryptocurrency kunt handelen;

5. Binance

De Binance-beurs is opgericht in 2017 en heeft een sterke focus op altcoin-handel (alt staat voor alternatief voor Bitcoin, dus altcoin is een binance-bitcoin-handelenzeer ruim begrip dat alle cryptocurrencies omvat met uitzondering van de Botcoin). Binance biedt bijna 600 verschillende handelsparen tussen verschillende cryptocurrencies. Ook zijn er enkele fiat/crypto-paren, maar de meeste paren zijn tussen cryptocurrencies. Wereldwijd is dit een van de populairste handelsplatformen voor cryptomunten. Oorspronkelijk was Binance in China gevestigd, maar ondertussen is de exchange verhuisd naar Malta.

Momenteel domineert Binance de wereldwijde exchange en het platform maakt dagelijks een aanzienlijk deel van het cryptohandelsvolume uit. De kosten zijn laag en je kunt geavanceerde grafieken bekijken. Voor beginners kan Binance echter wat overweldigend zijn vanwege de vele opties.

 

4. BTC Direct (Nederlandse aanbieder)

Cryptominten verhandelenBTC Direct is een Nederlandse broker die zich enkel op de Europese markt richt. Dit handelsplatform is gevestigd in Nijmegen en bestaat sinds 2013. BTC Direct staat bekend om de gebruiksvriendelijkheid, de transparantie en de uitstekende klantenservice.

Dit is een van de grootste spelers in de Europese markt. Je hebt de keuze uit een beperkt aantal munten die je kunt kopen op dit handelsplatform. De cryptocoins die verhandeld worden zijn Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple en Bitcoin Cash. Wanneer je geen interesse hebt in het traden van onbekende alts (alt-bitcoins) is dit echter een uitstekend platform.

Je kunt op verschillende niveaus geverifieerd worden. Voor elk niveau zijn er verschillende verificaties vereist. Dit is afhankelijk van het land van nationaliteit. Wat prettig is, is dat je zeer veel informatie kunt vinden in de kennisbank. Zo leer je onder andere hoe je kunt kopen en verkopen, maar kom je ook meer te weten over de geschiedenis van diverse cryptomunten. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de klantenservice.

 

3. Kraken

Kraken-gebruikers zien een live preview van de markt, hebben aanpasbare opties en kunnen verschillende filters toepassen tijdens het handelen. Hierdoor is Kraken vooral gericht op meer ervaren traders. De leercurve van het platform is echter niet heel stijl, waardoor je snel handelsplatform Krakengenoeg weet waar de specifieke termen en afkortingen voor staan.

Een groot voordeel van Kraken is de uitgebreide klantenondersteuning, 24/7 e-mailondersteuning en livechatopties. Er is een mobiele app zodat je onderweg gemakkelijk kunt handelen en ook de website is erg mobielvriendelijk. Daarbij is Kraken zeer veilig in gebruik, met onder andere tweefactorauthenticatie bij het inloggen op je account.

De kosten voor het storten en opnemen van geld zijn redelijk en je hebt de keuze uit veel cryptocurrencies en paren om te verhandelen. Kraken is opgericht in 2011 en biedt sinds 2013 cryptocurrency trading aan. In eerste instantie richtte het platform zich alleen op het handelen in Bitcoin, maar tegenwoordig ondersteunt Kraken 33 cryptocurrencies en 131 crypto-crypto- en crypto-fiat-paren (paartjes tussen cryptomunten en echte valuta).

 

2. eToro

Vanwege het hoge gebruiksgemak is eToro een uitstekende keuze voor beginnende handelaren. Aan dit gebruiksgemak hangt echter wel Met eToro-cryptomunten verhandeleneen prijskaartje. De spreads op eToro zijn hoog, waardoor dit platform voor handelaren met een (zeer) korte horizon niet aantrekkelijk is.

eToro is een sociaal handelsplatform dat begon als een algemeen handelsplatform en later werd uitgebreid naar cryptocurrency-handel. Naast cryptomunten kun je ook onder andere aandelen en grondstoffen verhandelen op dit platform.

eToro biedt een unieke CopyTrader-service en CopyPortfolio. Als je niet weet welke cryptomunten je wilt verhandelen kun je ervoor kiezen om trades van ervaren handelaren te kopiëren. Daarnaast kan iedereen de virtuele portefeuille gebruiken om de basisprincipes van het traden onder de knie te krijgen met $100.000 aan virtueel geld. Momenteel zijn 16 van de meest populaire cryptocurrencies beschikbaar om mee te handelen.

Klik hier voor meer info.

1. Coinbase

Het meest bekende en gebruikte cryptocurrency-handelsplatform in de Verenigde Staten is Coinbase. Deze exchange is wereldwijd zeer populair. Coinbase is opgericht in 2012 en is een volledig gereguleerde en gelicentieerde cryptocurrency exchange. De gebruikersinterface isCoinbase-cryptomunten simplistisch en intuïtief, zowel in de browser als in de Coinbase-app.

Coinbase laat je een groot aantal cryptomunten kopen met euro’s en je kunt deze onderling kosteloos voor elkaar uitwisselen. Zo kun je maximaal gebruik maken van veranderingen in bijvoorbeeld de Bitcoin dominance. Tegenwoordig is je storting direct beschikbaar in je account om mee te handelen als je geld overmaakt via iDeal.

Waar Coinbase zeer geschikt is voor beginners, is er voor meer ervaren traders het platform Coinbase Pro. Coinbase Pro biedt een stuk meer inzicht in bijvoorbeeld handelsvolume en laat je zelf een prijs zetten. Daarnaast zijn de kosten om te handelen lager op Coinbase Pro. Je kunt kosteloos cryptocurrency en fiat verzenden tussen je Coinbase en Coinbase Pro account.

 

verkopen via Bol.com

Heb je spullen die je niet meer gebruikt? Verkoop het op Bol.com!

Boeken die je niet meer nodig hebt, of apparaten die je niet meer gebruikt? Verkoop het op Bol.com! Op Bol.com kun jij als particulier gratis een verkoop account aanmaken. Dit verkoopaccount kun je gemakkelijk koppelen aan je koopaccount.

Zo kan je makkelijk switchen tussen het kopen en verkopen! Bovendien is het aanbieden an spullen op Bol.com geheel gratis! Benieuwd geworden naar het verkopen van spullen via Bol.com?

In dit artikel bespreken we hoe je jouw producten kan verkopen, hoe dit proces te werk gaat en hoe je uiteindelijk kan verdienen op jouw producten!

Verkopen via Bol.com, hoe dan?!

Jij als particulier zijnde kan gemakkelijk een verkooppartner worden van Bol.com. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een verkoopaccount aanmaken. Voor het aanmaken van een verkoopaccount is het noodzakelijk dat je al een bestaand koopaccount hebt.

Heb je deze nog niet? Dan kan je deze eerst geheel gratis aanmaken. Nadat je dit koopaccount hebt aangemaakt (of al hebt) kan je een verkoopaccount aanmaken. Dit verkoopaccount kan worden gekoppeld aan je koopaccount.

Dit is superhandig, omdat je hierbij met 1 druk gelijk van je koopaccount naar je verkoopaccount kan worden overgeschakeld. Het verkoopaccount is geheel vrijblijvend. Je bent dus niet verplicht om na het aanmaken van het verkoopaccount ook per se spullen te verkopen.

Ook kan je je verkoopaccount tijdelijk sluiten. Dit kan je doen indien je niet in staat bent om producten tijdelijk te verkopen en verzenden, wanneer je het bijvoorbeeld heel druk hebt.

Hoe gaat het aanmaken van een verkoopaccount te werk?

Om een verkoopaccount aan te maken moet je een aantal gegevens invullen. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, contactgegevens etc. Ook moet je bij het aanmaken van dit account de algemene gegevens accepteren.

Nadat je dit account hebt aangemaakt, ontvang je een validatielink via de mail. In deze mail moet je de aanmaak van het verkoopaccount bevestigen. Dit doe je door op de link te klikken.

Heb je nog geen mail ontvangen, maar wel een verkoopaccount aangemaakt? Check dan altijd even je spambox. Indien je hier ook geen mail hebt ontvangen, kan je altijd contact opnemen met de klantenservice van Bol.com.

Mag iedereen een verkoopaccount aanmaken?

Zoals hierboven is genoemd, is het openen van een verkoopaccount geheel gratis en vrijblijvend. Het is super gemakkelijk om een account aan te maken.

Wel gelden er voorwaarden wanneer je een verkoopaccount wilt aanmaken. Lees dus goed de algemene voorwaarden door.

De belangrijkste voorwaarden heb ik voor jou op een rijtje gezet:

– Je bent 18 jaar of ouder
– Je hebt een al bestaand koopaccount bij Bol.com (een privé klantaccount)
– Het postadres dat je hebt is gevestigd in Nederland of België
– Je hebt een betaalrekening van een bank die gevestigd is in Nederland of België
– Je bent goed via de e-mail bereikbaar (dit is heel belangrijk, want het meeste contact met jouw kopers en met bol.com gaat via de email!)
– Je accepteert retouren van jouw kopers, kopers hebben de mogelijkheid om het product binnen 14 dagen te retourneren
– Je verkoop alleen maar originele producten. Het verkopen van kopieën en illegale artikels is streng verboden!
– Je stuurt je producten op binnen de termijn die hiervoor is gesteld en houdt jouw klant hiervan goed op de hoogte

Wat kan ik allemaal verkopen op Bol.com?

Je kan verschillende soorten spullen verkopen op Bol.com:

– Boeken
– Muziek (CD’s, Vinyl/LP’s)
– Dvd of Blu-ray (Alleen regiocode 2 en 0)

Het is belangrijk dat alle artikels in een goede staat zijn. Illegale artikels en kopieën worden niet geaccepteerd. Ook mogen de producten die louter zijn bestemd voor promotie niet worden verkocht via Bol.com.

Het verkoopaccount

Het verkoopaccount dat je hebt aangemaakt bestaat uit twee onderdelen: je account en je winkel. Dit zijn 2 aparte onderdelen, het onderdeel ‘mijn winkel’ kan iedereen zien. Het onderdeel ‘je account’ is in principe alleen voor jezelf en Bol.com zichtbaar.

Mijn winkel

Bij het kopje ‘mijn winkel’ staat de informatie die potentiële kopers ook kunnen zien. Ook kun je hier jouw verkoopnaam invullen, mocht je het niet fijn vinden om met je eigen naam te verkopen. Het is echter wel aan te raden om je eigen naam te gebruiken, omdat je hiermee meer vertrouwen geeft aan de kopers.

Ook kun je hier je winkel sluiten (en natuurlijk ook weer openen). Bijvoorbeeld in periodes waarin jij niet in staat bent om het product te verkopen en te verzenden, denk bijvoorbeeld aan de periodes waarin jij op vakantie bent.

Ook kan je hier aangeven of je alleen in je eigen land wilt verkopen of ook over de grens. Woon je in Nederland? Dan kan je ook in België verkopen. Andersom geldt dit natuurlijk ook: wanneer je in België woont kun je aangeven dat je ook aan mensen in Nederland wilt verkopen.

Let er wel op dat je de verzendkosten van jouw producten zelf moet betalen. Het versturen van producten naar het buitenland is altijd duurder dan wanneer je het product in je eigen land wilt versturen.

Mijn account

Het andere onderdeel bestaat uit je account. In dit onderdeel deel je jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden dus niet openbaar aan de potentiële kopers laten zien.

Deze gegevens gebruikt Bol.com indien ze contact met jou willen opnemen. Ook wordt het adres dat hier staat gebruikt als retouradres. Indien jouw koper het product om een bepaalde reden toch niet wilt, en dit binnen het retourtermijn wilt terugsturen, dan wordt dit adres aan de verkoper doorgegeven.

Het e-mail adres dat in je persoonlijke account staat, hoeft niet per se gelijk te zijn als het e-mail adres dat je gebruikt als gebruikersnaam bij het inloggen. Let er wel op dat je bij de persoonlijke gegevens een e-mailadres waar je regelmatig op kijkt. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het contact tussen Bol.com en jouw potentiële kopers.

Ook kun je bij jouw persoonlijke gegevens je bankrekening invullen. Dit is een bankrekening waarop je wordt uitbetaald indien je een product hebt verkocht (en dit product niet is geretourneerd).

Steun de Bart de Graaff Foundation!

Bol.com vindt het belangrijk om ook aan goede doelen te denken: zo kan jij een deel van jouw opbrengst aan de Bart de Graaff Foundation schenken. Wanneer je jouw opbrengst te zien krijgt in je verkoopaccount, kun je ervoor kiezen om 0%, 10%, 25%, 50% of 100% van jouw opbrengst te schenken.

Deze foundation helpt jonge mensen met een lichamelijke beperking met het opzetten van hun eigen bedrijf. Bol.com heeft hierbij de rol als mentorbedrijf en steunt deze jonge ondernemers 1 jaar lang, ook op financieel gebied.

Wat kan je van Bol.com verwachten en wat verwachten wij van jou?

Wanneer je op Bol.com verkoopt, ben je natuurlijk een verkooppartner van Bol.com. Hierdoor zal de koper jou associeren met Bol.com.

Daarom is het belangrijk dat je goed en eerlijk te werk gaat, je vertegenwoordigt als verkoper immers Bol.com! Daarom stellen wij de volgende eisen aan jouw service- en dienstverlening:
– Je zorgt ervoor dat minimaal 98% van je bestellingen op tijd is geleverd (in hoeverre dit binnen jouw macht ligt uiteraard. Zorg er dus voor dat je jouw bestellingen op tijd verzend. Het kan natuurlijk voorkomen dat de bezorging van jouw pakket is vertraagd door de bezorgservice).

– Je streeft ernaar dat minder dan 2% van je bestellingen door jouw worden geannuleerd. Je kan een bestelling annuleren indien je er bijvoorbeeld achter komt dat je het product niet meer hebt.

– Je streeft ernaar dat minder dan 2% van je bestellingen vragen oplevert bij klanten. Wees zo duidelijk mogelijk in de advertentie en beschrijf het product zo eerlijk mogelijk.

– Je zorgt ervoor dat minder dan 1% van jouw bestellingen wordt geretourneerd. Bij de 1% wordt gekeken naar de bestellingen die worden geretourneerd wegens een verkeerd, defect, incompleet of beschadigd artikel. Ook wordt er gekeken naar de bestellingen die worden geretourneerd omdat ze te laat zijn ontvangen of omdat ze niet zijn verzonden.

Het is naast deze streefeisen, ook belangrijk dat je binnen 24 uur de klantvragen beantwoord en de annuleringsverzoeken verwerkt.

Help! Kan een klant mij ook beoordelen?

Wanneer een klant iets bij jouw winkel heeft gekocht, dan krijgt deze klant de optie om jouw service te beoordelen. Deze beoordeling kan jij zien, maar ook andere potentiële kopers.

Hierdoor is het super belangrijk dat je ervoor zorgt dat je een goede beoordeling hebt! Dit geeft potentiële verkopers vertrouwen, waardoor ze sneller iets bij jou zullen kopen.

Tevens, wanneer je een negatieve beoordeling hebt, kan het zijn dat kopers liever niks bij jou verkopen waardoor je omzet mist! Bol.com streeft ernaar dat elke verkoper een minimale beoordeling heeft van een 8.0.

Waar kan de klant mij allemaal op beoordelen?

Wanneer een klant jouw kan en wilt beoordelen, dan wordt er allereerst gevraagd welk cijfer de koper jou geeft. Dit is het algemene oordeel. Hierna kan er een cijfer worden gegeven per onderdeel. De onderdelen zijn:

– Productinformatie
Dit cijfer geeft aan hoe goed jij je product hebt beschreven op de advertentie
– Levertijd
Dit cijfer geeft aan hoe snel jij jouw pakket hebt verstuurd
– Bezorging
Dit cijfer geeft aan hoe snel jouw pakket is bezorgd en hoe het is bezorgd. Verkoop je bijvoorbeeld een boek? Zorg er dan voor dat het boek goed is beschermd tijdens de verzending, zodat het boek niet kan beschadigingen. Denk bijvoorbeeld aan bubbeltjesplastic en een kartonnen doos.
– Contact

Dit cijfer geeft aan hoe de koper het contact met jou heeft ervaren.
Beoordelingen kunnen niet worden verwijderd door Bol.com.

Je eerste product aanbieden!

Het is gemakkelijk om een product aan te bieden op Bol.com. Bij jouw product kun je productinformatie en aanbodinformatie zetten. Productinformatie gaat over de kenmerken van het product. Deze informatie wordt automatisch door Bol.com in de advertentie gezet.

Stap 1: zoek het product op

Wil je een bepaald product verkopen? Dan kan je gemakkelijk het product dat jij wilt verkopen, opzoeken op bol.com via het SBN- of EAN nummer. Op deze manier zet Bol.com automatisch voor jou alle productkenmerken op de advertentie.

Ook kan je het product opzoeken door middel van de zoekbalk. Is het artikel dat jij wilt verkopen niet te vinden Bol.com? Dan kan jij helaas het artikel niet verkopen.

Stap 2: aanvullende informatie weergeven

Nadat je het product hebt opgezocht worden er automatisch kenmerken van het product in de advertentie gezet. Daarnaast kan jij de advertentie aanvullen via de aanbodinformatie.

Bij de aanbodinformatie bepaal je je verkoopprijs, je voorraadhoeveelheid en geef je de conditie (status) van je product aan. Doe dit altijd zo eerlijk mogelijk, om retouren te voorkomen. Je kunt kiezen uit:

– Nieuw (nooit gebruikt, zou je zelfs als cadeau aan iemand kunnen geven)
– Goed (goede conditie, af en toe gebruikt, lichte gebruikssporen)
– Redelijk (gebruikssporen, maar het product is wel compleet. Denk bijvoorbeeld aan krassen)
– Matig (product is compleet, maar heeft duidelijke gebruikssporen en beschadigingen)

Let erop dat de verkoopprijs wordt verminderd met de verzendkosten en de bemiddelingsbijdrage die jij moet betalen aan Bol.com.

Ook kan je bij de aanbodinformatie de hoeveelheid voorraad aangeven. Elke keer wanneer je een bepaalde hoeveelheid verkoopt, wordt dit afgetrokken van de totale hoeveelheid, totdat je geen voorraad meer hebt.

Je eerste verkoop!

Is je eerste verkoop een feit geworden? Dan wordt jij hiervan op de hoogte gesteld via je mail. Ook kan je deze verkoop terugzien in je verkoopaccount. Nadat jij iets hebt verkocht, kan jij gelijk een verzendmethode kiezen. Je kan ervoor kiezen om een verzendlabel via Bol.com te kopen of om een eigen verzendmethode te kiezen.

Let erop dat het kopen van een verzendlabel via Bol.com vaak wat goedkoper is, dan wanneer jij dit zelf bij het postkantoor aanschaft. De verzendkosten worden afgehaald van jouw verkoopopbrengst.

Wanneer je ervoor kiest om een verzendlabel via Bol.com te kopen, dan wordt de track en trace code van deze zending automatisch doorgegeven aan de koper. Indien je dit buiten Bol.com om doet, dan moet deze track en trace code zelf nog delen met de koper.

De opbrengst!

Wanneer je jouw eerste verkoop hebt gerealiseerd, wordt je binnen 3 weken uitbetaald. Dit bedrag bestaat uit de verkoopoprijs minus de verzendkosten minus de bemiddelingsbijdrage.

– De verkoopopbrengst is de opbrengst aan de hand van jouw verkoopprijs. De verkoopprijs kan jij zelf bepalen.
– De verzendkosten zijn de kosten die jij moet betalen indien je hebt gekozen voor een verzendlabel via Bol.com. Heb je hier niet voor gekozen? Dan heb je zelf al betaald voor de verzending en worden er geen kosten meer voor in rekening gebracht.
– De bemiddelingsbijdrage is de bijdrage die jij moet betalen aan Bol.com indien jij een product het verkocht. Een verkoopaccount aanmaken is dus geheel gratis, het aanbieden van de producten ook.

Je betaalt dus alléén een bedrag indien je echt iets hebt verkocht via Bol.com. De bemiddelingsbijdrage is €1,- per artikel dat je hebt verkocht + 15% van de verkoopprijs.
Om de drie weken ontvang jij in je verkoopaccount een factuur, waarin jouw verkoopopbrengst staan.

De verkoopopbrengst wordt overgemaakt op jouw rekeningnummer dat je hebt ingevuld in je verkoopaccount onder ‘persoonlijke gegevens’.

 

hondentraining

De perfecte leerling: welke training heeft mijn hond nodig?

(zie lijst onderaan dit artikel voor de verschillende trainingen per hondenras)

INHOUD

Positieve bekrachtiging
Training met elektronische halsband
Alpha-training
Welke techniek gebruiken bij krachtige honden?
7 soorten gespecialiseerde hondentraining
1. Gehoorzaamheidstraining (Puppytraining)
2. Behendigheidstraining
3. Gedragstraining
4. Therapietraining
5. Speuren
6. Beschermingstraining
7. Servicetraining
Voordat je voor gespecialiseerde hondentraining kiest

Er zijn basisvaardigheden die elke hond nodig heeft voor zijn eigen veiligheid en welzijn, zoals het leren van commando’s. Sommige honden krijgen echter aanvullende training op basis van hun ras, de door hun baasjes gewenste vaardigheden of om een ​​hond uitgedaagd te houden.

Sommige honden hebben ook een baan, waardoor ze gespecialiseerde hondentraining nodig hebben. Maar laten we beginnen met de
basis (aan het einde gaan we in op gespecialiseerde hondentraining).

Verschillende soorten basis hondentraining 

Om te bepalen welke individuele trainingsstijl fundamenteel voor je is, is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen hoe je je hond wilt Hondentraining labradoodle belonen en corrigeren.

Net zoals bij de verscheidenheid aan opvoedingsstijlen met kinderen, zijn er nogal wat hondentrainingmethoden die worden gebruikt door hondenbezitters en trainers.

Het is belangrijk om ruimdenkend te blijven, zelfs als je denkt de beste trainingsstijl voor jou en je hond te hebben bedacht.

Hieronder vind je de meest voorkomende soorten hondentraining die trainers toepassen.

 • Positieve bekrachtiging

Positieve bekrachtiging is een techniek die door veel hondentrainers wordt gebruikt. Het berust uitsluitend op het belonen van goed en gewenst gedrag en het omleiden van slecht gedrag.

Er is geen enkele vorm van harde bestraffing en in plaats van je hond te corrigeren, gaan sommige trainers zelfs zo ver dat ze alleen vertrouwen op doorverwijzing.

Je traint je hond door middel van positieve bekrachtiging door gewenst gedrag altijd te belonen met snoepjes, speelgoed, tijd met huisdieren of complimenten.

Dit is een geweldige manier om eenvoudige commando’s te leren door voortdurend oefeningen te herhalen en je hond ervoor te belonen met iets waar hij/zij gek op is.

Gebruik alleen kleine traktaties en verminder de hoeveelheid na verloop van tijd, zodat je hond er niet afhankelijk van wordt.

Beagle HandboekWanneer je hond slecht gedrag vertoont, zal je hem/haar “straffen” door je hond je aandacht, snoepjes of speelgoed een tijdje te onthouden.

Zelfs met problemen als puppybijten, is er geen fysieke of vocale correctie nodig als je 100% traint met positieve bekrachtiging.

In werkelijkheid zullen de meeste trainers en eigenaren positieve bekrachtiging gebruiken met af en toe een stevige stem en correctie.

Je moet extreem consistent zijn met deze training, omdat slecht gedrag gemakkelijk uit de hand kan lopen. Als je hond naar vreemden toe trekt en je laat vreemden hem/haar aaien, zal dit ertoe leiden dat je hond leert dat hij door te trekken kan doen wat hij wil.

Iedereen in je huis moet zich aan de regels houden. Als je kind de hond op het bed in zijn kamer laat liggen, terwijl jij dat niet tolereert, zal dit je voortgang vertragen.

Deze techniek kost veel tijd en geduld en wordt vaak gecombineerd met clickertraining. Je hond zal langzaamaan begrijpen wat er van hem wordt verwacht, maar geeft mogelijk een minder grote stimulans om geen slecht gedrag te vertonen.

 1. Training met elektronische halsband

Voor dit soort training gebruiken hondenbezitters e-halsbanden die schokken afgeven door op een knop te klikken. E-halsbanden worden gebruikt om slecht gedrag te bestraffen zodra het zich voordoet.

Deze training kan worden gezien als het tegenovergestelde van puurTraining Golden Retriever positieve training, omdat het afhankelijk is van het opvangen van slecht gedrag om een ​​hond te trainen.

Het probleem met e-halsbanden is dat ze vaak worden misbruikt door onervaren hondenbezitters. Ze hebben de neiging om het schokniveau te hoog op te voeren, wat de gevoelige nek van de hond kan bezeren.

Bovendien hebben ze de neiging om de verkeerde situaties te bestraffen of te belonen.

Veel professionele hondentrainers beweren echter dat ze geweldige resultaten hebben gezien met de e-halsband en dat je deze kunt gebruiken zonder een hond schade toe te brengen.

Maar het is ook belangrijk om te onthouden dat dit slechts een hulpmiddel is – als je een hond niet kunt trainen zonder een e-halsband, moet je er nooit een kopen.

Een elektronische halsband is geen kortere weg naar een goedgetrainde hond. Het is alleen een hulpmiddel dat bepaalde commando’s kan aanscherpen en geen martelwerktuig.

In Nederland zijn sinds 1 juli 2020 gevoelige halsbanden, e-halsbanden en wurgkragen verboden omdat zoveel mensen ze niet kunnen hanteren en het welzijn van hun huisdier in gevaar brengen.

Als je besluit je hond te trainen met een e-halsband, moet hij om te beginnen een basistraining genoten hebben en moet je een betrouwbare en professionele hondentrainer raadplegen over hoe je de halsband kunt gebruiken zonder je hond pijn te doen.

 1. Alpha-training

Alpha-training wordt ook wel dominantie training genoemd. Het gaat erom de hond zijn positie in het peloton te laten zien. Misschien heb je van deze techniek al gehoord toen Ceasar Milan deze echt populair maakte.

Training Border CollieAls alfa- en roedelleider moet je je hond laten zien dat hij zich ondergeschikt moet maken aan deze sociale hiërarchie. Dit omvat methoden zoals eten voordat je hond eet, eerst door een deur gaan en nadien pas je hond of buiten voor je hond wandelen.

Het kan ook inhouden dat u nooit op ooghoogte met uw hond komt, hem dwingt op te staan ​​als hij in de weg zit, en hem niet op meubels zoals de bank of het bed toelaat.

In theorie weerspiegelt deze training het natuurlijke instinct en de wens van een wolf om in zijn roedel te passen. Het gaat erom de lichaamstaal van een hond te leren en dienovereenkomstig te reageren.

Maar net als bij de e-halsbandtraining, overdrijven veel eigenaren. Zelfs als je de wetenschappelijk omstreden roedeltheorie accepteert, schrikt een wolf niet. Alfawolven onderdrukken niet en gebruiken hun rol nooit voor kwaad.

Je wilt niet dat je hond bang voor je is, je wilt dat hij je respecteert. De meeste dominante technieken zijn verouderd en mogen niet meer worden gebruikt.

Welke techniek gebruiken bij krachtige honden?

Veel hondenbezitters denken dat als je een krachtige en grote hond hebt, je moet gaan domineren. Dit is dus niet waar, aangezien de grootte en het ras niet de doorslaggevende trainingsfactor zouden moeten zijn als het gaat om hondentraining.

Of je nu een Rottweiler of Pitbull hebt, wanneer je hond heel zachtaardig is en de meest liefdevolle hond is die je ooit hebt gezien, zal hij nooitHandboek Duitse Herdershond begrijpen waarom hij gedomineerd moet worden, aangezien hij zelf nooit een mens zal domineren.

De enige ‘dominerende’ techniek die je kunt gebruiken, is hem/haar te laten zitten voordat hij/zij de deur uitgaat, om er zeker van te zijn dat je hond rustig begint met lopen.

Als je hond zich slecht gedraagt, kun je hem/haar met een duidelijke “nee” tonen wat niet mag en je hond in plaats daarvan laten zien wat hij/zij wel moet doen.

Wij geloven in het opbouwen van een sterke en gezonde relatie met je hond. Dit is de meest effectieve methode die er is.

Je hond kan jou vertrouwen en jij kunt je hond vertrouwen. Als je wilt dat je hond naar je luistert, begin dan met eerst naar hem te luisteren en ontdek de pijnpunten in je communicatie.

Je hond moet plezier hebben als hij met je werkt en moet zich veilig kunnen voelen als je in de buurt bent.

Je kunt je hond gerust als een familielid zien en je hoeft niet bang te zijn dat hij op een dag zal vechten voor de toppositie, zolang hij goed is getraind. Het draait allemaal om het vinden van de beste techniek voor je unieke situatie, het karakter van je hond en de communicatie tussen jullie beiden.

7 soorten gespecialiseerde hondentraining

Elke hond is gefokt voor een specifiek doel, of dat nu is voor hoeden, werken, gezelschap of andere redenen.

Het ongelooflijke leervermogen van de hond heeft het voor ons mogelijk gemaakt om bepaalde rassen te gebruiken in verschillende soorten gespecialiseerde hondentraining.

Het trainen van uw hond om uit te blinken in een van de volgende vaardigheden kost veel toewijding en tijd, maar het zal uiteindelijk behoorlijk lonend zijn.

Sommige rassen zijn geschikter om verschillende taken uit te voeren, maar het is raadzaam om uw hond op welke manier dan ook op te voeden, aangezien een basistraining gehoorzaamheid een must is voor elk ras.

 1. Gehoorzaamheidstraining (Puppytraining)

Gehoorzaamheidstraining is iets dat elke hond in zijn leven zal krijgen. Basis gehoorzaamheidstraining begint wanneer de hond 8 weken oud is en omvat opdrachten zoals zitten of blijven.

Gehoorzaamheidstraining bij puppy’s moet socialisatie centraal stellen. Tijdens deze periode zal je puppy zoveel mogelijk situaties op eenHandboek Chihuahua positieve manier moeten leren ervaren om zijn zelfvertrouwen te vergroten en hem voor te bereiden op de omgeving, inclusief andere honden, mensen, plaatsen en geluiden. Maar gedragstraining stopt niet op jonge leeftijd.

Aangeleerde commando’s moeten regelmatig worden versterkt en nieuwe trucs moeten worden aangeleerd. Je hond heeft zowel dagelijkse mentale stimulatie als lichaamsbeweging nodig.

Gehoorzaamheidstraining is een geweldige manier om je hond mentaal te vermoeien terwijl je tegelijkertijd een intieme band met hem opbouwt.

Je kunt je hond ook inschrijven voor een trainingsles op een school als je begeleiding wilt tijdens het proces. Wij bevelen je ten zeerste aan om lessen te bezoeken voor socialisatiedoeleinden. Interactie met honden is onmisbaar voor de tevredenheid en het sociale gedrag van je hond.

 1. Behendigheidstraining

Bij behendigheidstraining draait alles om het overwinnen van obstakels, maar het is ook een leuke manier om je hond te stimuleren en te vermoeien als hobby.

De fundamentele behendigheidsobstakels zijn wip-, tunnel-, horde- en weefpalen.

De geleider moet de hond door de hindernissen leiden door alleen zijn/haar stem en lichaamstaal te gebruiken. Het is niet toegestaan ​​om je hond aan te raken of te lokken met iets lekkers.

Met behendigheidstraining moet worden begonnen zodra je hond een jaar oud is, dit om de ontwikkelende gewrichten niet te belasten. De training hangt af van het temperament en de grootte van de hond.

Een timide hond zal meer werk nodig hebben om bepaalde obstakels niet te vrezen, zoals bijvoorbeeld de tunnel. De obstakels moeten worden aangepast aan de grootte van de hond, aangezien gigantische Mastiffs misschien wat langzamer zijn en kleine rassen van bepaalde obstakels kunnen vallen.

Misschien wil je deelnemen aan een behendigheidsklas voor beginners om het zelf uit te proberen en te kijken of je hond geschikt is voor dit soort oefeningen.

 1. Gedragstraining

Complete Labrador HandboekGedragstraining lijkt een beetje op gehoorzaamheidstraining, maar het richt zich vooral op het basisgedrag van honden en het oplossen van ongewenste gedragingen.

Het kan gaan om uitbreken, graven, blaffen, kauwen, bijten, aangelijnde manieren, blijven wanneer er aan de deur wordt gebeld, enz.

Als je echt met gedragsproblemen worstelt, kun je een professionele gedragsdeskundige raadplegen. Er is niets dat niet kan worden opgelost met toegewijde training en begrip.

 1. Therapietraining

Een therapiehond is getraind om comfort en genegenheid te bieden aan mensen in scholen, ziekenhuizen, hospices of andere faciliteiten.

De classificatie van de therapiehond is niet wettelijk beschermd en ze hebben geen speciale privileges zoals een hulphond.

Je hond moet slagen voor een therapie hond test om de certificering te ontvangen. Trainingslessen volgen de certificering en bereiden je hond voor op therapiebezoeken.

De volgende eigenschappen zijn gewenst bij een therapiehond:

 • Goed gesocialiseerd zijn
 • Kalm en zachtaardig zijn
 • Vriendelijk tegenover vreemden zijn
 • Zich goed gedragen
 • Een hoge irritatiedrempel hebben
 • Leiband getraind zijn

Vrijwel elke hond kan een therapiehond zijn, maar de Golden Retriever en Labrador Retriever zijn de meest voorkomende rassen. Over het algemeen kunnen therapiehonden patiënten helpen om fysiek actief te blijven en om hun sociale en communicatieve vaardigheden op te bouwen.

Honden kunnen een glimlach op iemands gezicht toveren, daarom houden we zo van ze en waarderen we hun gezelschap.

 1. Speuren

Speuren (ook bekend onder tracking) is een andere geweldige sport voor honden die gewoon graag snuffelen. Weet je trouwens dat sommige hondenrassen bijzonder goed zijn uitgerust voor geurwerk?

Neem bijvoorbeeld de Bloedhond. Hun grote oren zijn er om geluiden buiten te houden terwijl ze geuren volgen.

Vergeet niet dat iedereen wat licht speurwerk kan doen en dat spelletjes vrij eenvoudig te starten zijn, denk bijvoorbeeld aan verstoppertje.

 1. Beschermingstraining

Beschermingstraining is een soort toegewijde gehoorzaamheidstraining. Niet elke hond is geschikt om te beschermen en te bewaken,Jack Russell training aangezien bepaalde eigenschappen als basis moeten worden gebruikt.

Een beschermhond moet onverschrokken, zelfverzekerd, beheerst en van nature achterdochtig zijn tegenover vreemden.

Rassen zoals de Duitse herder en de Rottweiler zijn het meest geschikt voor deze taak.

Probeer geen beschermingstraining zonder de juiste begeleiding. Beschermrassen hebben een instinct om dit uit zichzelf te doen.

Je hoeft dus geen natuurlijk wantrouwen jegens vreemden aan te moedigen. Je kunt verschillende beschermingstrainingen volgen die hoogstwaarschijnlijk enkele vereisten hebben, zoals basiscommando’s voor gehoorzaamheid, zoals zitten, blijven en hiel.

 1. Servicetraining

De servicetraining is afhankelijk van het type hulphond dat nodig is. De meest voorkomende zijn geleidehonden en diabeteshonden om er maar een paar te noemen.

Hulphonden kunnen privé worden getraind, maar niet iedereen heeft het vermogen en de kennis voor zo’n lange en toegewijde training. Er zijn veel instanties die de honden jarenlang trainen voordat ze ze uitlenen.

Voordat je voor gespecialiseerde hondentraining kiest

 • Elke gespecialiseerde hondentraining moet altijd voortvloeien uit een goed begrip van je eigen hond. Je hond moet zijn capaciteiten in zijn eigen tempo kunnen verkennen om angst of verveling te vermijden. Elke training moet eindigen met een beloning voor de hond, zodat hij uitkijkt naar de volgende sessie.
 • Niet elke hond is geschikt voor dezelfde taak.
 • Het temperament kan sterk variëren binnen een ras of zelfs een nest. Raak niet gefrustreerd als je hond niet aan je verwachtingen kan voldoen, hij doet dat niet om je boos te maken.
 • Geef prioriteit aan het welzijn van je hond boven de training en wacht met activiteiten zoals behendigheid totdat je hond oud genoeg is.

Lijst met verschillende trainingen, handboeken en overige informatie per hondenras:

 

 

 

 

 

 

gitarist worden

Gitaar leren spelen

Misschien droom je ervan de nieuwe Jimi Hendrickx of Eric Clapton te worden of wil je jezelf kunnen begeleiden bij het zingen van (eigen) songs?

Of misschien ben je op zoek naar een nieuwe, spannende uitdaging of wil je eindelijk je kinderdroom in vervulling brengen door een gitaar vast te pakken?

De redenen om gitaar te spelen zijn oneindig. De manieren waarop je dit kan leren echter ook. Er bestaan namelijk verschillende methodes om gitaar te spelen, en daarnaast is het aanbod aan soorten lesmateriaal ook nog eens gigantisch.leren gitaar spelen

Je kan offline les volgen bij een leraar of jezelf online gitaar leren spelen aan de hand van tutorials of apps. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende lesmethoden en tools die er zoal bestaan. Dit zal je zeker  helpen je keuze eenvoudiger te maken.

Je doel afstellen

Om te weten welke aanpak je kiest, moet je eerst jezelf de vraag stellen wat je er precies mee wilt bereiken.

Wil je enkele akkoorden leren om liedjes te begeleiden? Wil je heuse gitaarsolo’s leren spelen? Wil je in een bandje spelen of solo? Wil je het eenvoudig houden of wil je misschien ooit naar het conservatorium gaan? Al deze redenen hebben invloed op je keuze.

Hoe leer je gitaar spelen?

Er zijn verschillende methodes om gitaar te leren spelen. Deze methodes kan je ook nog eens met elkaar combineren.

Dit zijn de drie meest courante methodes:

Akkoorden leren spelenhoe leer ik gitaarspelen

Bij deze methode leer je welke greep er bij welk akkoord past. Een akkoord bestaat uit een aantal klanken die samen harmonisch klinken. Afhankelijk van waar je je vingers plaatst, zal je andere akkoorden horen.

Hoewel er maar zeven letters zijn (van A/la tot G/sol), zijn de mogelijkheden oneindig. Je hebt mineur- en majeurakkoorden, je hebt verhogingen en verlagingen (kruisen en mollen), je kan je akkoorden in verschillende liggingen spelen, en je kan elk akkoord variëren door extra spanningstonen toe te voegen.

Met een aantal basisakkoorden kom je echter al heel ver. De meeste liedjes bestaan uit slechts enkele akkoorden, dus eigenlijk kan je met een kleine basis al snel een groot aantal songs spelen.

Noten leren spelen

online gitaar leren spelenOm deze methode te gebruiken moet je eerst noten leren lezen. Daarna leer je waar deze noten precies op gitaar liggen. Deze aanpak wordt in de klassieke muziekscholen gehanteerd. Het spreekt voor zich dat deze aanpak aanvankelijk best traag gaat.

Het vergt veel oefening om de noten te leren lezen en om deze nadien te koppelen aan je gitaar. Op termijn zijn de voordelen echter wel groot: je weet precies waar alle noten liggen en kan (met voldoende oefening) eigenlijk elk muziekstuk spelen waarvan je de partituur hebt.

Gekoppeld aan de notenleer wordt doorgaans ook muziektheorie aangeleerd. Hierdoor leer je welke noten en akkoorden goed bij elkaar passen en welke minder. Dit helpt je om een song mooier te spelen (doordat je de opbouw en spanning goed begrijpt).

Gitaartabs leren spelen

Gitaartabs zijn een visuele weergave van je gitaarspel. Bij een gitaartab zie je zes lijnen. Elke lijn komt overeen met een specifieke snaar van gitaartabs leren spelenje gitaar. Bij een basgitaartab zal je daarom dus maar vier lijnen zien.

Op elke lijn worden dan verschillende cijfers geschreven. Die komen overeen met de ‘vakjes’ in je gitaar. Je gitaarhals wordt namelijk opgesplitst door verschillende frets. Als er een 2 op je gitaartab staat op de A-snaar, moet je je vinger dus aan de tweede fret op deze snaar zetten.

In het begin vergt dit veel telwerk, al gaat dit steeds sneller naarmate je het systeem meer gewoon bent.

Voordelen en nadelen?

Het is niet zo dat als je voor een methode kiest, je geen andere methode meer kan leren. Het is perfect mogelijk om deze te combineren, afhankelijk van het stuk of de stijl die je op dat moment wilt spelen. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen.

vrouwelijke gitaristBij akkoorden kan je al heel snel meespelen met verschillende liedjes. Als je een goeie basis hebt, is het ook niet zo moeilijk hier verder op uit te breiden.

Zonder theoretische basis echter, leer je gewoon verschillende grepen uit het hoofd, zonder echt een verband te zien tussen de akkoorden. Als je hier ook de theorie achter leert, en de logica achter de akkoorden snapt, is het veel gemakkelijker om alle nieuwe variaties aan te leren.

Gitaar spelen op basis van noten is een werk van lange adem. Eerst moet je de noten leren, dan pas leer je deze noten spelen op gitaar. Als je erg gemotiveerd bent en je hiervoor op lange termijn wilt inzetten is dit zeker geschikt.

Je begrijpt goed hoe de verschillende noten zich tegenover elkaar verhouden, wat je kan helpen bij het spelen of schrijven van muziek. Het spreekt voor zich dat deze methode het meest geschikt is voor het spelen van klassieke muziek.

Tabs zijn gemakkelijk om mee te starten, omdat je je niet eerst door een basistheorie heen moet worstelen. Je kan meteen aan de slag.

Het nadeel is wel dat je niet weet welke noten of akkoorden je speelt. De cijfers op de tablatuur hebben niet zo veel betekenis op zich. Dithoe leer je gitaarspelen maakt het moeilijk om sommige stukken te spelen omdat je een theoretisch kader ontbreekt.

Kennis van muziektheorie helpt je om de logica achter muziekstukken en akkoordgrepen in te zien, waardoor je gemakkelijker nieuwe stukken aanleert. Een ander nadeel van tabs is dat het moeilijk is om met andere muzikanten te communiceren.

Misschien vragen je mede-gitaristen in je band om aan een bepaald akkoord te starten, maar dan weet jij niet waarover ze spreken.

Elke methode heeft dus zijn voor- en nadelen. Afhankelijk van je muziekstijl past de ene beter dan de andere. Van metal zal je bijvoorbeeld meer tablatuur terugvinden, en van pop- en rocksongs zal je vooral akkoordenschema’s vinden.

Je moet dus goed nadenken over wat je precies wilt bereiken, hoeveel tijd je eraan wilt besteden, welke muziekstukken je wilt spelen, enzovoort.

Les volgen of niet?

Dan komt de grote vraag: ga je in je eentje aan de slag of neem je een leraar? Als je ondertussen je doel al een beetje vastgesteld hebt, kan je deze vraag beter inschatten. Als je voor een leraar kiest, blijven er nog een heleboel vragen over.

Welke leraar past bij jou? Wil je wekelijkse les of les op onregelmatige basis? Hetzelfde geldt voor online lessen, zoals via apps of tutorials. Welke tools gebruik je? Waar vind je goeie apps of video’s? Wil je ervoor betalen of zijn de gratis tools voldoende?

Hieronder geven we alvast een overzicht van de verschillende lesmogelijkheden die er zijn en welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn.

gitarist in bandOffline: fysieke leraar

Les volgen via een gitaarleraar heeft heel wat voordelen. Samen met jou gaat hij stap voor stap door de basis. Hij volgt jouw tempo en zorgt ervoor dat je voldoende uitgedaagd wordt. Hij leert je niet enkel de noten of akkoorden, maar ook de technische kant van het vak: een goede houding, juiste vingerzettingen, enzovoort.

Met een leraar ben je er zeker van dat je de juiste basiskennis onder de knie krijgt. Dit geeft je een goeie start om het op termijn vlot tot een hoger niveau te schoppen. Een gitaarleraar zal je ook meteen corrigeren zodat je geen foute dingen aanleert. Je kan les volgen via een muziekacademie (of pop- en rockschool) of via een privéleraar.

 • Muziekscholen of pop- en rockscholen: als je je inschrijft bij een muziekschool, heb je wekelijks les en moet je dus veel tijd incalculeren om met je gitaar bezig te zijn. Dit is uiteraard ook een voordeel omdat je verplicht bent om op regelmatige basis met je gitaar bezig te zijn.

GitaarleraarMeestal krijg je deze lessen op een vast lesmoment in de week. Er is dus weinig flexibiliteit. Als je een keertje niet beschikbaar bent, ben je dat lesmoment gewoon kwijt. Klassieke muziekscholen zijn niet zo duur voor het aantal lessen dat je krijgt.

Pop- en rockscholen kunnen iets duurder uitvallen. Leuk of niet: aan de meeste muziekscholen krijg je examenmomenten en/of toonmomenten. Dit kan heel nuttig zijn omdat je zo de kans krijgt voor publiek te spelen, wat een zeer nuttige ervaring is. Zo heb je meteen je eerste optredens voor de boeg en leer je jezelf kennen op het podium.

In de klassieke muziekschool vertrekken de lessen doorgaans vanuit notenleer. Pop- en Rockacademies bieden meer flexibiliteit op dat vlak. Je kan gebruik maken van akkoorden of van gitaartabs.

 • Privéles: als je liever minder vaak les hebt, kan het handig zijn om voor privélessen te kiezen. Deze uurtarieven lopen echter al snel hoger op. Je hebt echter wel het voordeel dat je je lesmomenten in samenspraak met je leraar kan kiezen en dat je niet aan een vast schema vasthangt.

Je kan dus heel intensief les volgen of net heel sporadisch. Deze flexibiliteit is een groot pluspunt, maar als je zelf last-minute afzegt, kan het dame-met-gitaarwel zijn dat je je les alsnog moet betalen. De leraar heeft ten slotte tijd voor je vrijgemaakt. Met een privéleraar kies je je gewenste methode zelf.

Een leraar is ten slotte veel meer dan iemand die je wat technieken en trucjes aanleert. Hij is een mentor die je op regelmatige basis opvolgt én kan motiveren wanneer het moeilijker is. Hij helpt je om uitdagingen aan te gaan die je op eigen houtje misschien niet had aangedurfd.

Offline: boeken

Er bestaan verschillende boeken om gitaar te leren spelen, denk bijvoorbeeld aan het bekende Gitaar voor Dummies. Er is een groot aanbod en er zijn verschillende methodes beschikbaar, hoewel de meeste boeken zich baseren op het leren van akkoorden.

gitaar-spelen-voor-dummiesVaak zijn de boeken vergezeld van luistercd’s om mee te oefenen. Dit is een erg goedkope manier om gitaar te leren spelen aangezien je het boek maar één keer hoeft aan te kopen. Het nadeel is wel dat je het helemaal alleen moet doen op basis van platte tekst. Niemand toont je hoe je je vingers moet zetten of hoe iets moet klinken.

De bijgevoegd foto’s en luisteroefeningen volstaan meestal niet om vlot je weg te vinden als beginnende muzikant. Er is niemand die je kan helpen als je vastloopt of iets niet begrijpt. Voor het leren van enkele basisakkoorden of leren lezen van tabs kan je wel al een eind op wegraken met zulke boeken.

Online: video-tutorials

YouTube en andere kanalen staan vol video’s met enthousiaste gitaarcoaches die je de fijne kneepjes van het vak uitleggen. Je krijgt eerst uitleg en ziet en hoort vervolgens meteen hoe het moet klinken. Dit werkt doorgaans vlotter dan bij een boek omdat je het iemand ‘ziet doen’.

Veel video’s zijn gratis beschikbaar, al zijn er evenzeer betalende kanalen met gevorderde tutorials. Zo’n YouTuber of vlogger kan er vanop afstand in slagen je te motiveren. Het nadeel is dat er veel keuze is en dat maakt het moeilijk om het kaf van het koren te scheiden.

Elke videotutorial of -kanaal kan een heel andere aanpak hebben, waardoor het moeilijk is om een logisch opgebouwd traject te volgen. Een voordeel is dat sommige video’s ook focussen op de houding en vingerzettingen. Dat is zeker mooi meegenomen, al is er nog steeds niemand beschikbaar die het je zal zeggen mocht je het toch fout doen.

Deze methode kan zeker zeer nuttig zijn om gitaar te leren spelen. Als je de juiste video’s vindt, kan je zeker tot een hoog niveau geraken. Ook zijn er veel verschillende methodes en stijlen beschikbaar zodat je iets kan zoeken dat helemaal bij jou past.

Één van de populairste online cursussen van dit moment is de “Leer gitaar spelen in 22 lessen” van Koen Snoek. Klik hier voor meer informatie over deze (voordelige) cursus. Voordeel van deze cursus is dat er al meer dan 4000 cursisten de lessen hebben gevolgd en dat er  een levendige besloten community is waar je geholpen wordt met vragen en tegelijkertijd gelijkgestemden kan leren kennen.

referentie-jaap-kwakman-van-de-3js

Online: apps of computerprogramma’s

De laatste jaren bestaan er steeds meer en meer apps en programma’s die je stap voor stap aanleren hoe je gitaar moet spelen. Voor het leren van basisakkoorden en gitaartabs werken deze tools zeer goed.

Het fijne aan deze apps/programma’s is dat ze verslavend kunnen werken doordat ze met een puntensysteem werken. Voor je het weet ben je al uren aan het oefenen. De meeste apps bieden echter weinig informatie over houding en vingerzettingen. Deze apps zullen je niet snel tot een gevorderd niveau brengen.

Conclusie

Er bestaan dus heel wat verschillende manieren om gitaar te leren. Afhankelijk van je doelstellingen kunnen er andere lesmethodes bij je passen.

Door het nemen van een gitaarleraar, ben je er zeker van dat je alles op de juiste manier leert en heb je iemand die je kan motiveren. Dit is echter de meest tijdsintensieve en dure oplossing.

Online methodes kunnen ook zeer effectief zijn. Hierbij hangt de discipline volledig van jezelf af. Via online zelfstudie kan je dus zeker tot een degelijk niveau geraken. Maar om het echt tot gevorderde gitarist te schoppen helpt het om hulp in te roepen van een professionele leraar. Ten slotte hoeft de ene methode de andere ook niet uit te sluiten. Combineer gerust verschillende methodes om de gitarist te worden waar je van droomt.

leren-beleggen

Beleggen voor beginners

Wil jij graag je spaargeld opzij zetten en hiermee geld verdienen? Maar doe je dit liever niet bij een bank? Banken geven namelijk steeds minder rente. Er zijn zelfs geruchten dat de rente bij een bank helemaal zal verdwijnen of nog erger, dat het je geld gaat kosten als je je geld op de bank laat staan…

Steeds meer mensen gaan hierdoor beleggen. Maar wat is beleggen precies? Waarin kun je allemaal beleggen? En kun je beleggen uit handen geven? Dat zijn allemaal vragen waar we in dit artikel op ingaan.

Daarnaast bespreken we verschillende strategieën, brokers en beginnersfouten. Tevens bespreken we hoe je je risico kunt spreiden en bespreken we het verschil tussen actieve en passieve beleggers. Wil je beleggen op lange of op korte termijn? Tenslotte noemen we drie tips voor beginnende beleggers!

Wat is beleggen?

Als je gaat beleggen, ben je eigenlijk aan het investeren. Je legt een bedrag in op korte of lange termijn. Het is de bedoeling dat je na deze termijn winst hebt gemaakt.

wat is beleggen

Met het bedrag dat jij inlegt, koop je eigenlijk producten, die je later met winst verkoopt. Soms koop je hiermee een deel van een bedrijf. Als dit product of bedrijf goed loopt en bekender wordt, genereer je winst. Veel mensen vergelijken beleggen met het opzij zetten van spaargeld, waarover zij rente ontvangen.

Waarom beleggen?

Beleggen kan voor iedereen een ander doel hebben. Het hoofddoel van beleggen blijft bijna voor iedereen wel hetzelfde, namelijk geld verdienen door te investeren. Als je gaat beleggen om geld te sparen voor later, kun je het beste op lange termijn beleggen.

Als je op korte tijd iets wil verdienen, kun je het beste op korte termijn beleggen. Dit noem je ook wel passief en actief beleggen. Beleggen neemt echter wel risico’s met zich mee. Op lange termijn beleggen heeft minder risico’s dan beleggen op korte termijn. Dit komt omdat beleggen op lange termijn een lager rendement heeft.

Dit betekent dat de winst die je kunt opbouwen kleiner zal zijn bij beleggen op lange termijn, maar je neemt echter ook minder risico’s met je mee. Beleggen op lange termijn is dus veiliger. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om voor beide manieren te gaan en daarmee de risico’s te spreiden.

Beleggen voor beginnersWaarin beleggen?

Als je gaat beleggen, is dit mogelijk in verschillende beleggingsproducten. Zo kun je bijvoorbeeld beleggen in grondstoffen, aandelen of in valuta. Dit zijn beleggingsproducten die vaak gekozen worden door beginners.

Als je in deze producten gaat beleggen, is het niet verstandig om meteen in meerdere producten te beleggen. Kijk rustig naar een enkel product, zodat je kunt leren hoe deze producten werken. Een product heeft specifieke eigenschappen, passen deze eigenschappen bij jou?

Aandelen

Veel beginners starten met beleggen in aandelen. De informatie over bedrijven is vaak begrijpelijk en daarmee makkelijk om mee te beginnen. Aandelen is een eenvoudige manier om te beginnen met beleggen.

Grondstoffen

Mensen die beleggen in grondstoffen, beleggen meestal in olie of goud. Dit zijn de bekendste grondstoffen. Natuurlijk zijn er ook andere grondstoffen waarin je kunt beleggen, denk aan energie, edelmetalen, agrarische producten en elementen.

Valuta

Bij het beleggen in valuta, beleg je eigenlijk op het stijgen of dalen van een geldkoers. Dit wordt ook wel de Forex markt genoemd. De valuta beleggen in valutawaar de meeste handel op is noem je majors. Dit zijn de Amerikaanse, Australische en Canadese dollar, de Britse pond, de euro, de Japanse Yen en de Zwitserse Frank. Bij het beleggen in valuta wordt altijd een tweede valuta gebruikt.

Beleggingsrekening

Niet veel mensen kiezen voor een beleggingsrekening. Toch zijn er mogelijkheden om bij een bank een beleggingsrekening te openen. Zo’n rekening wordt de laatste tijd steeds vaker aangeboden, ook online. Online is vaak goedkoper en bovendien hebben zij meer ervaring in het beleggen. Sterker nog, vaak zijn zij gespecialiseerd in beleggen.

Uit handen geven

Het kan zijn dat je graag je geld opzij wilt zetten en het risico van beleggen wilt nemen, om zo winst te genereren. Desondanks snap je niets van beleggen en wil je dit risico liever niet zelf nemen. Je kunt er dan voor kiezen om het beleggen uit handen te geven. Iemand anders helpt jou met beleggen en helpt jou met keuzes maken gebaseerd op strategieën.

Beleggingsfonds

In een beleggingsfonds beleg je in een product, die op zijn beurt zelf ook in andere producten belegt. Je belegt dus eigenlijk indirect in verschillende producten. Hier zitten een aantal voordelen aan verbonden. Je spreidt bijvoorbeeld je risico, waardoor je meer kans hebt op een hoger rendement. Tevens hoef je er weinig naar om te kijken, meestal heeft zo’n fonds namelijk een fondsbeheerder.

Risico spreiden

beleggingsplatformenZoals je inmiddels weet, brengt beleggen risico’s met zich mee. Dit is bij alle beleggingsproducten het geval. Je kan er dus nooit vanuit gaan  dat er geen risico’s zullen zijn. Hoe hoger het rendement, hoe groter het risico is.

Bekijk voor jezelf wat de risico’s zijn per product, en of dit bij jou past. Je kunt er voor kiezen om je risico’s te spreiden. Dit kun je doen door te beleggen in een risicovol product, en daarnaast beleggen in een aantal producten met minder risico. Hierdoor wordt de weegschaal weer een beetje rechtgetrokken.

Beginnersfouten

Veel beginners zijn zo enthousiast dat ze meteen beginnen met beleggen, echter zonder strategie. Als je gaat beleggen is het belangrijk dat je een strategie hebt en dat je je daaraan houdt. Houd de emoties onder controle en blijf bij je strategie!

Strategieën

Om te beleggen kun je gebruik maken van een strategie. Als je een strategie kiest is het vooral belangrijk dat deze bij jou past. Er zijn strategieën die inspelen op het nieuws, strategieën die technisch analyseren of strategieën die fundamenteel analyseren. Belangrijk is wel om te onthouden dat niemand kan voorspellen wat een aandeel of grondstof zal doen. Hierdoor bestaat er geen goede of slechte strategie.

Er zijn verschillende soorten beleggers. Namelijk actieve en passieve beleggers. Een actieve belegger neemt vaak meer risico, maar kan daardoor wel in kortere periode een hoog rendement behalen. We bespreken hieronder meer over actieve en passieve beleggers.

 • Actieve beleggers: actieve beleggers beleggen op korte termijn. Dit betekent dat zij hun aandelen vaak na een aantal dagen weer verkopen. Zij steken hierdoor meer tijd in beleggen en zijn hier actief mee bezig. Het rendement is hoger, maar het risico is ook groter. Kortom: actief beleggen draait om zoveel mogelijk winst behalen, in zo weinig mogelijk tijd. Als je actief wilt beleggen, is de koers erg belangrijk. Een goede techniek voor actief beleggen is namelijk via een koers, dit is een technische analyse. Zo kan de belegger voorspellen wat het product in de toekomst zal gaan doen. De koers moet namelijk in weinig tijd kunnen stijgen, waardoor het product meer waard wordt. Dit vergt veel vertrouwen in een product. Als jouw verwachting is dat de koers gaat stijgen, koop je dit product. Als het product vervolgens voldoende is gestegen (dus voldoende winst heeft gegenereerd) verkoop je het product weer.

aandelen-technische-analyse

 • Passieve beleggers: passieve beleggers hebben geduld nodig. Een aandeel kan namelijk jarenlang gehouden worden. Het rendement is lager, maar het risico is kleiner. Hierdoor kan er op lange termijn toch een mooi rendement behaald worden. Hoe lang de lange termijn periode duurt kan afhangen van een aantal factoren, bijvoorbeeld van de leeftijd van de belegger. Wanneer wil hij met pensioen? Over het algemeen duurt dit wel langer dan 10 jaar. Het kan zijn dat de belegging soms enkele weken of maanden wat slechter gaat. De belegger houdt dan vast aan zijn vertrouwen voor lange termijn. Passieve beleggers beleggen vaak in aandelen van bedrijven. De belegger voorspeld dan dat het bedrijf op lange termijn meer waard zal worden. Meestal doet een passieve belegger goed onderzoek. Dit kost tijd, maar op lange termijn is dit het zeker waard. De belegger koopt na goed onderzoek aandelen bij het bedrijf, vaak via een online broker. De beste belegger ter wereld, Warren Buffet, is veruit het beste voorbeeld van een passieve belegger. Hij heeft aandelen in zijn bezit die hij meer dan 30 jaar geleden heeft aangekocht. Zijn langste belegging is die in Coca-Cola, welke hij al meer dan 32 jaar in zijn portefeuille heeft! En als één van de rijkste personen op aarde kan je moeilijk zeggen dat deze strategie niet loont…

Brokers

Een broker is een bedrijf waarbij jij aandelen kunt verhandelen. Een broker of handelsplatform rekent vaak wel hoge kosten bij een handeling. Voor een passieve belegger is dit geen probleem. Bij een actieve belegger wel. Hij maakt namelijk op korte termijn veel transacties.

Desondanks zijn er tegenwoordig speciale brokers, gericht op actieve beleggers. Zij hanteren minder of zelfs geen transactiekosten. In aandelen verhandelen via een mobiele appplaats hiervan werken zij met een spread. Het verschil tussen de koop- en verkoopprijs is dan de winst voor de broker. Het is altijd belangrijk om brokers goed met elkaar te vergelijken.

Hieronder bespreken we een aantal brokers waar je op korte termijn bij terecht kunt. We bespreken een aantal voor- en nadelen. Doe desondanks ook zelf altijd nog goed onderzoek!

Brokers op korte termijn

  • Plus500: dit platform is gebruiksvriendelijk, maar heeft ook veel ingewikkelde functies en grafieken. Dit maakt het platform geschikt voor actieve beleggers. Het platform is Nederlandstalig en heeft veel tools voor technische analyses. Je kunt beleggen op veel Nederlandse aandelen. Klik hier voor meer informatie over Plus500.

 

  • ICMarkets: dit platform heeft ook veel tools en statistieken. Het is echter wel wat ingewikkeld voor een beginnende belegger. Je kunt handelen in aandelen, indices, futures, CFD’s, obligaties, valuta (forex) en zelfs in cryptomunten. Ook voor beleggen op lange termijn kun je terecht bij Markets.

 

  • eToro: dit platform is een sociaal handelsplatform. Andere gebruikers kunnen jouw handelingen kopiëren. Handig voor als je zelf niet teveel wil doen! Het aanbod en de mogelijkheden zijn bij eToro is echter wat beperkt. Je kunt van andere handelaars zien welke trades hij uitvoert. Dit wordt vervolgens bij jouw vermogen gekopieerd. Zo kun je vanuit je luie stoel beleggen!

 

Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse is gericht op de fundamenten van een onderneming. Als bronnen voor dit onderzoek worden vaak jaarverslagen, persberichten en aandeelhoudersvergaderingen gebruikt. Bij een fundamentele analyse worden een aantal factoren overwogen.

Dit zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de omzet en de winst, of de schuldposities en rentelasten. Ook wordt er gekeken naar de toekomstverwachting en de kwaliteit van het bestuur van de onderneming. Ten slotte wordt er ook gekeken naar het politieke klimaat van het vestigingsland.

Drie tips voor beleggers!

Als je gaat beleggen, weet je dat je een groot risico loopt. Wij geven je hieronder drie belangrijke tips om rekening mee te houden als je gaat beleggen.

 • Verantwoord bedrag: Dit klinkt heel logisch, maar we willen het toch graag benoemen. Beleg met een verantwoord bedrag. Beleg nooit meer dan je zou kunnen verliezen. Houd ook altijd rekening met eigen geld voor onvoorziene uitgaven. Je weet nooit wat er op je pad komt. Een regel is dat je maximaal10% van je besteedbare inkomen kan beleggen. Zo kun je risico’s spreiden en kapitaal opbouwen. Bij individuele aandelen komt er weleens een daling van 90% of meer voor, spreid je kansen dus genoeg. Beleg dus met een verantwoord bedrag, zodat je niet aan je persoonlijke spaargeld komt. Vaak gebeurt het namelijk dat je in zo’n situatie emotionele beslissingen maakt, en die zijn zelden winstgevend!

 

 • Emotionele beslissingen: zorg voor een strategie en dat je deze strategie vasthoudt. Zonder een strategie gebeurt het namelijk vaak dat je keuzes gaat maken gebaseerd op je emoties. Hierdoor kun je kostbare fouten maken. Beleggen gebaseerd op emoties is gevaarlijk, zowel vanuit plezier als doem. Je kunt nooit voorspellen of een aandeel het goed doet of niet. Veel mensen zijn geneigd om bij daling van een product hun aandeel niet te verkopen. Ze hopen dat het aandeel weer zal stijgen en wachten vanuit hun emotie te lang af. Bedenk voor jezelf een regel, dat je bijvoorbeeld het aandeel bij maximaal 25% verlies verkoopt.

 

 • Blijf leren: binnen beleggen kun je blijven leren en oefenen. Probeer je kennis en strategieën uit te breiden. Zoek daarnaast een strategie die bij jou past, hierdoor zal je betere beslissingen maken. Je karakter aanpassen aan een strategie pakt vrijwel nooit goed uit.

 

Wil je een langzame leercurve (goedkoop) of een steile, snelle leercurve (duurdere optie) doorlopen?

 • Trage leercurve: koop en lees/bestudeer een (e)boek (beter nog, meerdere), bijvoorbeeld Beleggen voor Dummies.
 • Snelle leercurve (wanneer je dus snel met beleggen aan de gang wilt…)
  • Volg een bewezen online cursus zoals die van Beleggen.com bijvoorbeeld.

Helemaal gratis beginnen en leren hoe je de 30 meest winstgevende aandelen selecteert? Klik hier voor het gratis e-book van Beleggen.com. Of nog interessanter en leerzamer, volg het gratis webinar van Harm van Wijk van Beleggen.com door op de knop hieronder te klikken.

Webinar Beleggen_com

Dit artikel bevat links naar partners die ons een kleine vergoeding geven wanneer er een product of dienst wordt aangekocht. SponsorKliks B.V. zal deze commissies aan ons marketingbudget toevoegen, om ons GRATIS sponsorconcept verder te promoten.