Goede doelen steunen bedrijfsleven, de omgekeerde wereld

Het is crisis, zeker voor heel veel bedrijven in onder meer de horeca in ons land, die de deuren van overheidswege vanwege het coronavirus gesloten moeten houden en dus geen inkomsten hebben. Die bedrijven worden weliswaar door de overheid gesteund, of dit voldoende is om de werkzaamheden voort te kunnen zetten straks, is maar de vraag. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de ondernemers zelf, het raakt ook veel (sport)clubs die door deze lokale ondernemers gesponsord worden. Niet voor niets ontketenen veel sportclubs nu acties voor de sponsors, om straks toch vooral daar uw aankopen te doen. Iets anders; mondiaal gezien zijn een aantal goede doelen van plan het bedrijfsleven te steunen. De omgekeerde wereld dus.

De omgekeerde wereld: goede doelen die het bedrijfsleven ondersteunen voor algemeen belang

De pandemie die Covid-19 heet heeft de grootste goede doelen stichtingen doen besluiten om te kijken of het mogelijk is om het bedrijfsleven te ondersteunen nu die dat zo nodig hebben. Het is wel al eens vaker voorgekomen overigens, dat juist de goede doelen schonken vanuit een filantropische insteek. Als goed doel kun je dit niet zomaar doen. Dan komt de Belastingdienst zeker om de hoek kijken. Formeel is de Belastingdienst van mening dat betalingen die plaatsvinden aan vennootschappen in beginsel worden verricht met het oog op commerciële/aandeelhoudersbelangen en dus niet op het algemeen belang gericht zijn. Hiermee zegt de Belasting dus dat er belasting betaald moet worden, hoe goed uw doel ook is, en hoe goed uw intenties dan ook zijn.
Goed voor bedrijven en dus ook voor mens en maatschappij
Ondertussen is er vanuit de grotere goede doelen met een goed gevulde kas kritiek op het standpunt van de Belastingdienst. Zij menen dat er dan volledig voorbij gegaan wordt aan de uiteindelijke bestemming van de gelden. Zij zijn van mening dat als een onderneming het geld besteedt voor het algemene nut, dit in lijn ligt met de ANBI-doelstellingen, de donatie kan dan worden beoordeeld als te zijn gedaan in het algemeen belang en dus een doelstelling zijn. Het moet dus wel kunnen, menen de weldoeners die – en hoe mooi is dat eigenlijk- bedrijven die het al zo moeilijk hebben willen ondersteunen. De ANBI wordt dan dus gebruikt om goed te doen door bedrijven en dus ook voor mens en voor maatschappij.

Geld slechts middel om het algemeen belang te bereiken en te ondersteunen

Mocht een goed doel het bedrijfsleven willen steunen, dan is het van cruciaal belang dat er goede afspraken gemaakt worden en zullen goede waarborgen ingebouwd moeten worden. Dit om er voor te zorgen dat de beschikbaar gestelde gelden niet commercieel gebruikt worden, maar dat het geld dient voor het algemeen belang. Steeds moet duidelijk zijn dat het de ondersteuning van een bedrijf slechts een middel is om het beoogde goede doel- het algemeen belang- te bereiken.

Sportclubs lopen inkomsten mis en dreigen massaal om te vallen

Ondertussen driegen ook veel sportclubs het financieel heel moeilijk te krijgen. De coronacrisis maakt dat de sportaccommodaties er al tijden verloren bij liggen, dat er geen omzet gemaakt wordt in de kantine en de clubs dus geen inkomsten genereren. De huur en de salariskosten gaan echter gewoon door en dat gaat zich vroeg of laat wreken, ook afhankelijk van hoe lang het coronavirus nog zal gaan duren. Mensen die in dienst zijn van een sportclub kunnen eventueel wel een beroep doen op de werktijdverkorting van het UWV, terwijl sportclubs eventueel ook aanspraak kunnen maken op de 4.000 euro regeling zoals die is ingesteld. Of ze daar echter mee gered zijn? De vraag stellen is ‘m ook meteen beantwoorden; nee dus.

Geen kantineopbrengsten en wat doen de sponsors?

Behalve van de kantineopbrengsten zijn de meeste clubs vooral afhankelijk van sponsoring, bij de kleinere clubs zijn dit vooral de lokale ondernemers die de clubs steunen. Die steun zit er voorlopig niet in. Het is dus maar de vraag of ze de sponsorgelden al voldaan hebben en of ze dat überhaupt nog wel kunnen. Bovendien is het logisch dat geen enkele ondernemer op dit moment snel zal besluiten om een sponsorcontract te verlengen. Het maakt de positie van de sportclubs er bepaald niet beter op. Bovendien kunnen sponsors die wel al voor een heel seizoen betaald hebben eventueel geld terug claimen.

Clubs die met SponsorKliks werken kunnen de inkomsten wel door laten lopen. Momenteel wordt er veel vanuit huis besteld, wanneer clubs de leden blijven informeren over deze sponsormogelijkheid, kan dit de financiële schade voor deze verenigingen beperken. SponsorKliks beschikt tegenwoordig ook over een prijsvergelijkersite: https://sponsorkliks.com/prijsvergelijker. Hier kan je bijvoorbeeld mobiele telefonie-abonnementen en alles-in-1-telecomproducten vergelijken.

Geen enkele publicitaire waarde voor de geldschieters

Vaak wordt in ruil voor sponsorgeld een bepaalde publiciteitswaarde gegarandeerd. Van publiciteit is nu echter geen sprake. U zou dus kunnen stellen dat de sportclub hun verplichtingen niet nakomen en dat de sponsors hun geld terug kunnen eisen. Hoewel het bij de kleinere clubs vast niet snel voor zal komen, is het maar te hopen dat de sportclubs verzekerd zijn tegen dergelijke niet te voorkomen calamiteiten.
Sportclubs promoten om aankopen te doen bij de slager en de bakker om de hoek
Veel van de sportclubs laten zich nu echter al van hun beste kant zien, door nu in de bres te springen voor de lokale ondernemers, hun sponsors dus. Er worden zelfs complete campagnes uitgerold die ervoor moeten zorgen dat er (straks) toch vooral bij de lokale ondernemer gekocht moet worden. De angst die overheerst is dat mensen straks als het virus helemaal onder controle is, nog meer online hun aankopen doen. Het zou de doodsteek zijn voor de lokale winkeliers en dus ook voor de sportclubs die zo hun trouwe sponsoren dreigen te verliezen.

Leden bepalen het lot van de clubs door al dan niet de contributie te voldoen

Al met al een onzekere en zelfs penibele situatie voor de bedrijven en de sportclubs, die creatief moeten zijn om toch geld te genereren om door te kunnen draaien. Overigens wordt daarbij ook een beroep gedaan op de leden zelf in het kader van de contributie. Weigeren leden hun contributie te voldoen omdat er niet gesport wordt, dan zal het voor heel erg veel clubs simpelweg einde oefening zijn. De kosten lopen gewoon door, er zijn aan de andere kant echter geen inkomsten. En dan is het- zoals iedereen weet- snel gedaan met de sportpret.