Stichting Bij Anders

Airbnb

Airbnb

Reizen & Vakantie

Airbnb

Commissie van Airbnb kan om technische redenen helaas niet worden uitgekeerd aan uw vereniging/stichting.

De commissie komt vooralsnog ten goede aan het marketing budget van SponsorKliks en zal worden ingezet om het algemeen gebruik van het SponsorKliksconcept verder te bevorderen.

Wij dringen er bij Airbnb wel op aan om te kijken naar een oplossing zodat wij de commissie wél kunnen alloceren aan onze verenigingen. Zodra dit het geval is zullen de commissies automatisch worden toegekend aan de betreffende vereniging.Zie Info ↓↓↓