Chr. Fanfarekorps IreneGeen omschrijving beschikbaar.